Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Kunnen we de onzichtbare God zien?

Kunnen we de onzichtbare God zien?

„GOD is een Geest”, onzichtbaar voor mensen (Johannes 4:24). Toch zegt de Bijbel dat sommige mensen in een bepaald opzicht God hebben gezien (Hebreeën 11:27). Hoe kan dat? Kunnen we „de onzichtbare God” echt zien? — Kolossenzen 1:15.

Je zou onze situatie kunnen vergelijken met die van iemand die vanaf zijn geboorte blind is. Krijgt hij door zijn blindheid totaal niets mee van de wereld om zich heen? Toch wel. Een blinde krijgt op allerlei manieren informatie tot zich waardoor hij de mensen, voorwerpen en activiteiten om zich heen kan waarnemen. „Je ziet niet met je ogen,” zei een blinde man, „maar met je geest.”

Hoewel u God niet met uw letterlijke ogen kunt zien, kunt u de „ogen van uw hart” gebruiken om hem te zien (Efeziërs 1:18). Kijk eens naar drie manieren waarop u dat kunt doen.

„VAN DE SCHEPPING DER WERELD AF DUIDELIJK GEZIEN”

Vaak zijn het gehoor en de tastzin van een blinde heel goed ontwikkeld. Die zintuigen gebruikt hij om de dingen waar te nemen die hij niet kan zien. Zo kunt ook u uw zintuigen gebruiken om de wereld om u heen te bestuderen en de onzichtbare God, die alles gemaakt heeft, waar te nemen. „Zijn onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn” (Romeinen 1:20).

Denk bijvoorbeeld eens aan onze planeet. Die voorziet niet alleen in wat strikt noodzakelijk is voor leven, maar is zo ontworpen dat we van het leven kunnen genieten. Het maakt ons blij als we een zacht briesje voelen, van de warmte van de zon genieten, een sappig stuk fruit eten of het rustgevende gezang van vogels horen. Laten zulke dingen niet zien dat onze Schepper zorgzaam, teder en vrijgevig is?

Wat kunt u over God leren door naar het heelal te kijken? Onder andere dat God heel machtig is. Uit recent wetenschappelijk bewijsmateriaal valt niet alleen op te maken dat het heelal uitdijt maar ook dat dit in een steeds sneller tempo gebeurt! Als u ’s nachts naar de hemel kijkt, denk dan eens over het volgende na: wat is de bron van de energie die de versnelde uitdijing van het heelal veroorzaakt? De Bijbel vertelt ons dat de Schepper een „overvloed van dynamische energie” heeft (Jesaja 40:26). Gods schepping laat ons zien dat hij „de Almachtige” is, „verheven in kracht” (Job 37:23).

„DIE HEEFT HEM VERKLAARD”

Een moeder van twee visueel gehandicapte kinderen vertelt: „Spreken is een van de belangrijkste manieren om hun dingen te leren. Vertel ze alles wat je ziet en hoort [en] wees bereid om ze een doorlopende reportage te geven. Jij bent hun ogen.” Zo is Jezus onze ’ogen’ om in de hemel te kunnen kijken. „Geen mens heeft ooit God gezien”, maar Gods Zoon, Jezus, „die in de boezempositie bij de Vader is, die heeft hem verklaard” (Johannes 1:18). Als Gods eerste schepping en eniggeboren Zoon is Jezus de beste bron van informatie over de onzichtbare God.

Hier volgen enkele dingen die Jezus, na miljarden jaren met zijn Vader te hebben doorgebracht, over hem uitlegde:

  • God werkt onvermoeibaar door. „Mijn Vader is tot nu toe blijven werken” (Johannes 5:17).

  • God kent onze behoeften. „God, uw Vader, weet welke dingen gij nodig hebt voordat gij hem er ook maar om vraagt” (Mattheüs 6:8).

  •  God geeft ons in zijn goedheid wat we nodig hebben. „Uw Vader, die in de hemelen is, (...) laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45).

  • God heeft waardering voor ieder afzonderlijk. „Worden niet twee mussen voor een geldstuk van geringe waarde verkocht? Toch zal er niet één van op de grond vallen zonder medeweten van uw Vader. Maar zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vreest daarom niet: gij zijt meer waard dan vele mussen” (Mattheüs 10:29-31).

IEMAND DIE DE ONZICHTBARE GOD WEERSPIEGELDE

Blinde mensen begrijpen concepten vaak op andere manieren dan mensen die wel kunnen zien. Voor een blinde is een schaduw geen donkere plek zonder zonlicht, maar misschien een koele plek zonder warmte van de zon. Net zoals een blinde geen schaduw of zonlicht kan zien, kunnen wij Jehovah niet uit onszelf begrijpen. Daarom zorgde Jehovah ervoor dat er iemand op aarde was die Zijn eigenschappen en persoonlijkheid volmaakt nabootste.

Die mens was Jezus (Filippenzen 2:7). Jezus sprak niet alleen over God maar liet ons ook zien wat voor persoon hij is. Jezus’ volgeling Filippus vroeg: „Heer, toon ons de Vader.” Jezus antwoordde hem: „Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien” (Johannes 14:8, 9). Welke eigenschappen van de Vader kunnen we ’zien’ door wat Jezus deed?

Jezus was hartelijk, nederig en benaderbaar (Mattheüs 11:28-30). Zijn verfrissende persoonlijkheid trok anderen aan. Hij voelde de pijn die anderen voelden, en hij was blij als anderen blij waren (Lukas 10:17, 21; Johannes 11:32-35). Als u Bijbelverslagen over Jezus leest of ernaar luistert, betrek dan uw zintuigen erbij en laat de gebeurtenissen tot leven komen. Als u diep nadenkt over de manier waarop Jezus met mensen omging, zult u Gods mooie persoonlijkheid beter leren kennen en zult u zich tot Hem aangetrokken voelen.

HET PLAATJE COMPLEET MAKEN

Een deskundige zegt over de manier waarop een blinde de wereld ervaart: „Hij of zij ontvangt informatie in stukjes, uit allerlei bronnen (tastzin, reukzin, gehoor, enzovoorts), en moet van die informatie op de een of andere manier een geheel maken.” Zo gaat het ook met het leren kennen van God. Als u ziet wat hij gemaakt heeft, leest wat Jezus over hem heeft gezegd en analyseert hoe Jezus zijn eigenschappen weerspiegelde, zal er een prachtig beeld van God verschijnen. Hij zal reëler voor u worden.

Job, die in de oudheid leefde, leerde God op die manier kennen. Eerst sprak hij „zonder begrip” (Job 42:3). Maar nadat hij goed over Gods prachtige schepping had nagedacht, werd hij ertoe gemotiveerd te zeggen: „Van horen zeggen heb ik omtrent u vernomen, maar nu heeft mijn eigen oog u gezien” (Job 42:5).

„Indien gij hem [Jehovah] zoekt, zal hij zich door u laten vinden”

Dat kunt u ook ervaren. „Indien gij hem [Jehovah] zoekt, zal hij zich door u laten vinden” (1 Kronieken 28:9). Jehovah’s Getuigen zullen u graag helpen bij uw zoektocht naar de onzichtbare God.