Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | DE OORLOG DIE DE WERELD VERANDERDE

De ware oorzaak van oorlog en ellende

De ware oorzaak van oorlog en ellende

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Winkels sloten hun deuren en de mensen dansten op straat. Maar de vreugde maakte al snel plaats voor een volgend gevaar dat nog dodelijker was dan machinegeweren.

De Spaanse griep was in juni 1918 de slagvelden van Frankrijk binnengedrongen. Binnen enkele maanden stierven er in Frankrijk meer Amerikaanse soldaten door deze dodelijke plaag dan door vijandelijk vuur. En de troepen die na de oorlog naar hun vaderland terugkeerden, namen het virus mee, waardoor de griep zich al snel over de hele wereld verspreidde.

De jaren na de oorlog werden ook gekenmerkt door honger en economische depressie. Toen er in 1918 een eind kwam aan de vijandelijkheden leed een groot deel van Europa honger. In 1923 was de Duitse mark praktisch niets meer waard. Zes jaar later stortte de hele wereldeconomie in. En uiteindelijk, in 1939, begon de Tweede Wereldoorlog — in sommige opzichten een vervolg van het eerste internationale conflict. Wat zat er achter deze unieke opeenvolging van rampen?

HET TEKEN VAN DE LAATSTE DAGEN

Bijbelprofetieën laten zien wat de achterliggende oorzaken waren van bepaalde historische gebeurtenissen, en dat geldt vooral voor de Eerste Wereldoorlog. Jezus Christus had een tijd voorspeld waarin het ene volk tegen het andere zou strijden en waarin de aarde geteisterd zou worden door hongersnoden en epidemieën (Mattheüs 24:3, 7; Lukas 21:10, 11).  Hij zei tegen zijn volgelingen dat zulke rampen een onderdeel zouden zijn van het teken van de laatste dagen. Meer details staan in het boek Openbaring, waar „weeën” op aarde in verband gebracht worden met een oorlog in de hemel. (Zie het kader  „Oorlog op aarde en oorlog in de hemel”.)

Openbaring beschrijft ook vier ruiters, soms de vier ruiters van de Apocalyps genoemd. Drie van hen zijn een afbeelding van dezelfde rampen die Jezus eerder had voorspeld: oorlogen, hongersnoden en epidemieën. (Zie het kader  „Zijn de vier ruiters echt aan het rijden?”) Het is duidelijk dat de Eerste Wereldoorlog de aanzet gaf tot een periode van ernstige moeilijkheden waaraan nooit een eind is gekomen. En de Bijbel laat zien dat Satan in zekere zin de aanstichter ervan was (1 Johannes 5:19). Zal er ooit een eind komen aan zijn macht?

Openbaring geeft ons ook de verzekering dat Satan „slechts een korte tijdsperiode heeft” (Openbaring 12:12). Daarom is hij woedend en veroorzaakt hij onnoemelijk veel ellende op aarde. De problemen die we om ons heen zien, vormen dus een bewijs dat Satans tijd opraakt.

 DE WERKEN VAN DE DUIVEL VERBREKEN

De Eerste Wereldoorlog was inderdaad een keerpunt in de geschiedenis. Het was het begin van een tijdperk van totale oorlog, van revoluties en van wantrouwen tegen menselijke leiders. Het leverde ook overtuigend bewijs dat Satan uit de hemel was verdreven (Openbaring 12:9). En deze onzichtbare heerser reageerde als een wrede dictator die weet dat zijn dagen geteld zijn. Als zijn tijd voorbij is, zal de ellendige periode die in gang gezet is door de Eerste Wereldoorlog eindelijk tot het verleden behoren.

In het licht van Bijbelprofetieën is er alle reden om erop te vertrouwen dat Jezus Christus, onze Koning in de hemel, binnenkort „de werken van de Duivel” zal „verbreken” (1 Johannes 3:8). Miljoenen mensen bidden al om Gods Koninkrijk. Doet u dat ook? Door dat Koninkrijk zullen mensen die trouw zijn aan God eindelijk ervaren dat op aarde Gods wil — niet die van Satan — wordt gedaan (Mattheüs 6:9, 10). Onder Gods Koninkrijk zal er nooit meer een wereldoorlog zijn, of wat voor oorlog maar ook! (Psalm 46:9) Als u meer over dat Koninkrijk leert, kunt u erbij zijn wanneer er overal op aarde vrede zal heersen! — Jesaja 9:6, 7.

^ ¶20 Zie hoofdstuk 8 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.