Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom laat God toe dat de sterken de zwakken onderdrukken?

Waarom laat God toe dat de sterken de zwakken onderdrukken?

In de Bijbel staan een aantal voorbeelden van ernstige onderdrukking van zwakkeren. Neem het geval van Naboth. * Achab, die in de tiende eeuw v.Chr. koning van Israël was, wilde graag Naboths wijngaard hebben. Daarom liet hij toe dat zijn vrouw, Izebel, opdracht gaf om Naboth en zijn zoons te vermoorden (1 Koningen 21:1-16; 2 Koningen 9:26). Waarom deed God niets om dit schandelijke machtsmisbruik te voorkomen?

God kan niet liegen. — Titus 1:2.

Laten we ons op één belangrijke reden concentreren: God kan niet liegen (Titus 1:2). Wat heeft dat met boosaardige onderdrukking te maken? God, Jehovah, waarschuwde de eerste mensen dat opstand tegen hem een afschuwelijk gevolg zou hebben: de dood. Zijn woorden kwamen uit. Sinds de opstand in de Hof van Eden is de dood voor mensen een realiteit. En de eerste mens die stierf, stierf door onderdrukking. Dat was toen Kaïn zijn broer Abel vermoordde (Genesis 2:16, 17; 4:8).

Gods Woord zegt over de menselijke geschiedenis sinds die tijd dat „de ene mens over de andere mens heeft geheerst tot diens nadeel” (Prediker 8:9). Zijn die woorden waar gebleken? Jehovah waarschuwde zijn volk, Israël, dat ze zouden merken dat een koning onderdrukkend zou zijn, waardoor ze tot God om hulp zouden roepen (1 Samuël 8:11-18). Zelfs de wijze koning Salomo legde zijn volk buitensporige belastingen op (1 Koningen 11:43; 12:3, 4). Slechte koningen, zoals Achab, waren nog veel hardvochtiger. Sta hier eens bij stil: als God al die gevallen van onderdrukking had voorkomen, zou hij dan zijn eigen woorden niet in een leugen hebben veranderd?

De ene mens heeft over de andere mens geheerst tot diens nadeel. — Prediker 8:9.

Bovendien beweert Satan dat mensen God alleen uit zelfzuchtige motieven dienen (Job 1:9, 10; 2:4). Als God zijn aanbidders tegen alle vormen van overheersing zou beschermen, zou dat dan niet bewijzen dat Satans bewering klopt? En als God alle vormen van onderdrukking voor iedereen zou voorkomen, zou hij dan niet verantwoordelijk zijn voor een nog grotere leugen? Door die bescherming zouden velen kunnen denken dat mensen zichzelf met succes kunnen besturen zonder God. Maar Gods Woord zegt juist het tegenovergestelde: dat mensen totaal niet in staat zijn zichzelf te besturen (Jeremia 10:23). We hebben Gods Koninkrijk nodig, want alleen dat Koninkrijk zal een eind maken aan onrecht.

Betekent dat dan dat God niets tegen onderdrukking doet? Nee. Ten eerste stelt hij onderdrukking aan de kaak. Zijn Woord belicht bijvoorbeeld elk aspect van Izebels complot tegen Naboth. Verder laat de Bijbel zien dat er een machtige heerser is die zijn identiteit verborgen wil houden en dat hij degene is die tot zulke boosaardige daden aanzet (Johannes 14:30; 2 Korinthiërs 11:14). De Bijbel ontmaskert hem als Satan de Duivel. Doordat God onthult waar die slechtheid en onderdrukking eigenlijk vandaan komen, worden we geholpen ons daar zelf niet schuldig aan te maken. Op die manier stelt hij onze eeuwige toekomst veilig.

Ten tweede geeft God de verzekering dat er een eind zal komen aan onderdrukking. Omdat hij Achab en Izebel — en vele anderen — heeft geoordeeld en gestraft, kunnen we vertrouwen op zijn beloften dat hij in de toekomst alle kwaaddoeners zal straffen (Psalm 52:1-5). God geeft ons ook de betrouwbare belofte dat hij binnenkort de gevolgen van slechtheid zal terugdraaien voor mensen die van hem houden. * Naboth en zijn zoons zullen dan eeuwig in een paradijs op aarde leven waar geen onrecht is (Psalm 37:34).

^ ¶3 Zie het artikel „Volg hun geloof na” in deze uitgave.

^ ¶8 Zie hoofdstuk 11 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.