Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Is de Bijbel echt Gods Woord?

Van het Woord van God verwachten we dat het uniek is, en dat kan zeker van de Bijbel worden gezegd. Er zijn miljarden exemplaren van gedrukt, in honderden talen. De wijsheid uit de Bijbel heeft de kracht om mensen ten goede te veranderen. (Lees 1 Thessalonicenzen 2:13; 2 Timotheüs 3:16.)

We weten dat de Bijbel van God afkomstig is omdat de Bijbel nauwkeurig de toekomst voorspelt. Er is geen mens die dat uit zichzelf kan. Neem bijvoorbeeld het boek Jesaja. In een grot bij de Dode Zee werd een afschrift of kopie daarvan gevonden die ruim een eeuw voor Jezus’ geboorte was gemaakt. Daarin stond dat de stad Babylon compleet verlaten zou worden. Jaren na Jezus’ leven op aarde gebeurde dat ook. (Lees Jesaja 13:19, 20; 2 Petrus 1:20, 21.)

Hoe werd de Bijbel geschreven?

De Bijbel werd in een periode van zo’n 1600 jaar geschreven, door ongeveer veertig mannen. Ze hielden zich aan één thema, zonder elkaar tegen te spreken. Hoe was dat mogelijk? Ze werden bij het schrijven door God geleid. (Lees 2 Samuël 23:2.)

Soms sprak God tot Bijbelschrijvers via engelen, visioenen of dromen. Meestal bracht God zijn gedachten over naar de geest van de schrijver, waarna die de vrijheid kreeg om Gods boodschap in eigen woorden op te schrijven. (Lees Openbaring 1:1; 21:3-5.)