Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP | LEUGENS DIE HET MOEILIJK MAKEN VAN GOD TE HOUDEN

De leugen dat God een mysterie is

De leugen dat God een mysterie is

WAT VEEL MENSEN GELOVEN

De christelijke religie, „met het rooms-katholicisme, de oosterse orthodoxie en het protestantisme als haar drie voornaamste vormen, belijdt één God in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Volgens de christelijke theologie betekent dat niet dat er drie goden zijn, maar dat die drie personen in feite één zijn” (The New Encyclopædia Britannica).

DE WAARHEID UIT DE BIJBEL

Jezus, de Zoon van God, heeft nooit beweerd gelijk te zijn aan of van dezelfde substantie te zijn als zijn Vader. In plaats daarvan zei hij: „Ik ga heen (...) naar de Vader, want de Vader is groter dan ik” (Johannes 14:28). Hij zei ook tegen een van zijn volgelingen: „Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God en uw God” (Johannes 20:17).

De heilige geest is geen persoon. De eerste christenen werden „met heilige geest vervuld”, en Jehovah zei: „Ik [zal] wat van mijn geest uitstorten op alle soorten van vlees” (Handelingen 2:1-4, 17). De heilige geest is geen deel van een drie-eenheid maar is Gods kracht in actie.

WAAROM HET IETS UITMAAKT

De katholieke theologen Karl Rahner en Herbert Vorgrimler leggen uit dat de Drie-eenheid „zonder openbaring niet gekend zou kunnen worden, en zelfs na openbaring niet geheel kan worden begrepen”. Kunnen we echt van iemand houden die we niet kennen of begrijpen? De leerstelling van de Drie-eenheid is dus een barrière om God te leren kennen en van hem te houden.

De eerder genoemde Marco zegt: „Ik dacht dat God zijn identiteit voor me verborgen hield, en dat maakte hem nog afstandelijker, nog mysterieuzer en nog minder benaderbaar.” Maar „God is geen God van verwarring” (1 Korinthiërs 14:33, Statenvertaling, 1977). Hij heeft zijn identiteit niet voor ons verborgen. Hij wil dat we hem kennen. Jezus zei: „Wij aanbidden wat wij kennen” (Johannes 4:22).

„Toen ik leerde dat God geen deel van een drie-eenheid is,” zegt Marco, „kon ik eindelijk een persoonlijke band met hem opbouwen.” Als we Jehovah als een onderscheiden Persoon zien en niet als een mysterieuze onbekende, is het veel makkelijker van hem te houden. De Bijbel zegt: „Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen, want God is liefde” (1 Johannes 4:8).