Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 NADER DICHT TOT GOD

’De beloner van wie hem ernstig zoeken’

’De beloner van wie hem ernstig zoeken’

Waardeert Jehovah de inspanningen van zijn aanbidders om zijn wil te doen? Sommigen zeggen van niet. Misschien beweren ze dat hij niet in ons geïnteresseerd is. Maar zulke uitspraken geven een totaal verkeerd beeld van hem. Zijn Woord, de Bijbel, probeert dat verkeerde denkbeeld recht te zetten en verzekert ons dat Jehovah de inspanningen van zijn getrouwe aanbidders waardeert. Lees eens wat de apostel Paulus zei in Hebreeën 11:6.

Wat is er nodig om Jehovah’s goedkeuring te krijgen? Volgens Paulus „is het zonder geloof onmogelijk hem [God] welgevallig te zijn”. Merk op dat hij niet zegt dat het moeilijk is om zonder geloof Gods goedkeuring te krijgen; hij zegt dat het onmogelijk is. Met andere woorden, geloof is een basisvereiste om Gods goedkeuring te krijgen.

Aan wat voor geloof geeft Jehovah zijn goedkeuring? Voor geloof in hem zijn twee aspecten essentieel. Ten eerste moeten we „geloven dat hij bestaat”. Hoe zouden we God ooit kunnen behagen als we zijn bestaan in twijfel zouden trekken? Maar echt geloof houdt meer in, want zelfs de demonen geloven dat Jehovah bestaat (Jakobus 2:19). Ons geloof in hem moet ons tot actie aanzetten, dat wil zeggen dat we ons geloof bewijzen door te leven op een manier die hij goedkeurt (Jakobus 2:20, 26).

Ten tweede moeten we geloven dat God „de beloner” is. Iemand met echt geloof is er volledig van overtuigd dat de moeite die hij doet om Gods wil te doen, niet tevergeefs is (1 Korinthiërs 15:58). Hoe zouden we Jehovah kunnen behagen als we eraan zouden twijfelen dat hij ons kan en wil belonen? (Jakobus 1:17; 1 Petrus 5:7) Iemand die concludeert dat God wel onverschillig, ondankbaar en hardvochtig moet zijn, kent de God uit de Bijbel niet.

Wie worden door Jehovah beloond? „Wie hem ernstig zoeken”, zegt Paulus. In een naslagwerk voor Bijbelvertalers staat dat het Griekse woord dat hier met „ernstig zoeken” is vertaald niet letterlijk zoeken betekent, maar duidt op „in aanbidding” tot God naderen. Dit Griekse werkwoord staat in een vorm die intensiteit en geconcentreerde inspanning impliceert. Jehovah beloont dus mensen die door hun geloof worden gemotiveerd om hem met oprechte liefde en ijver te aanbidden (Mattheüs 22:37).

Hoe zouden we Jehovah kunnen behagen als we eraan zouden twijfelen dat hij ons kan en wil belonen?

Waarmee beloont Jehovah zijn getrouwe aanbidders? Hij heeft een geweldige toekomst beloofd waaruit blijkt hoe groot zijn goedheid en liefde is: eeuwig leven in een paradijs op aarde (Openbaring 21:3, 4). Ook nu al ervaren personen die Jehovah „ernstig zoeken” rijke zegeningen. Met de hulp van zijn heilige geest en de wijsheid uit zijn Woord hebben ze een zinvol en gelukkig leven (Psalm 144:15; Mattheüs 5:3).

Jehovah is dus een dankbare God die veel waardering heeft voor de getrouwe dienst van zijn toegewijde aanbidders. Is dat niet iets wat ons motiveert om dichter tot hem te naderen? Het is echt de moeite waard om ons te verdiepen in manieren waarop we het soort van geloof kunnen opbouwen dat Jehovah ruimschoots zal belonen.

Bijbelleesgedeelte voor november

Titus 1-3; Filemon 1-25; Hebreeën 1-13Jakobus 1-5