Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP: WAAR GAAT DE BIJBEL OVER?

Waarom is de Bijbel voor u van belang?

Waarom is de Bijbel voor u van belang?

De Bijbel is verreweg het meest geliefde boek ter wereld. Waarom? Om te beginnen omdat mensen zich er makkelijk in kunnen herkennen. Er staan waargebeurde verhalen in over echte mensen en hun contacten met andere mensen en met God. Die verhalen brengen praktische lessen over in eenvoudige en duidelijke bewoordingen, die in honderden talen vertaald kunnen worden en door mensen in alle tijden en culturen begrepen kunnen worden. En de principes uit de Bijbel werken altijd.

Belangrijker nog, de Bijbel zegt zelf niet alleen een boek over God te zijn, maar ook een boek van God. Het laat zien wat Gods naam is, wat voor eigenschappen hij heeft en wat zijn onveranderlijke voornemen was toen hij de aarde en de mensen schiep. De Bijbel vertelt ook over de aloude strijd tussen goed en kwaad: een fascinerend, universeel drama met een happy end. Onbevooroordeeld de Bijbel lezen legt dan ook de basis voor geloof en hoop.

In de Bijbel vinden we informatie die nergens anders te vinden is. De Bijbel vertelt bijvoorbeeld de waarheid over onderwerpen als:

  • Hoe de mens is ontstaan en waarom er zo veel ellende is

  • Wat God heeft gedaan om de mensen te verlossen

  • Wat Jezus voor ons heeft gedaan

  • De toekomst van de aarde en de mensen

Op de volgende bladzijden vindt u een kort overzicht van de inhoud van de Bijbel.