Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP: WAAR GAAT DE BIJBEL OVER?

Goed nieuws voor alle mensen

Goed nieuws voor alle mensen

De opstanding van Jezus versterkte de overtuiging en ijver van zijn volgelingen. De apostel Paulus bijvoorbeeld reisde door heel Klein-Azië en het Middellandse Zeegebied, waar hij gemeenten oprichtte en christenen aanmoedigde om te volharden onder morele druk en gewelddadige tegenstand. Ondanks al die moeilijkheden ging het goed met het christendom en breidde het zich snel uit.

Paulus zelf werd in de gevangenis gezet. Maar zelfs daar schreef hij de christelijke gemeenten brieven om ze op te bouwen en raad te geven. Hij waarschuwde voor een nog groter gevaar: geloofsafval. Onder leiding van Gods heilige geest voorspelde Paulus dat er „onderdrukkende wolven” bij ze zouden binnendringen die „verdraaide dingen” zouden spreken om „de discipelen achter zich aan te trekken” (Handelingen 20:29, 30).

Die afval begon tegen het einde van de eerste eeuw. Rond die tijd kreeg de apostel Johannes van Jezus de Openbaring, een symbolische blik in de toekomst. Johannes schreef dat tegenstanders en valse leraren niet zouden voorkomen dat God alles wat oorspronkelijk zijn bedoeling met de aarde en de mens was, zou realiseren. „Elke natie en stam en taal en elk volk” zal het goede nieuws over Gods Koninkrijk horen (Openbaring 14:6). De aarde zal weer een paradijs worden en iedereen die graag Gods wil doet, mag daarin leven!

Dat is inderdaad „goed nieuws”! Probeer daarom meer te weten te komen over Gods boodschap in de Bijbel en wat u daar nu en in de toekomst aan kunt hebben.

U kunt de Bijbel online lezen op www.jw.org/nl. Op die site staan ook de brochures Wat is de boodschap van de Bijbel? en God heeft goed nieuws voor ons! en het boek Wat leert de bijbel echt? Verder vindt u er nog meer publicaties waarin u kunt lezen waarom we de Bijbel kunnen vertrouwen en hoe we de praktische adviezen eruit in ons persoonlijke leven en in ons gezin kunnen toepassen. U kunt ook meer informatie vragen aan een van Jehovah’s Getuigen.

— Gebaseerd op Handelingen, Efeziërs, Filippenzen, Kolossenzen, Filemon, Johannes, Openbaring.