Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP: WAAR GAAT DE BIJBEL OVER?

Bevrijding voor de mensheid

Bevrijding voor de mensheid

God beloofde de getrouwe Abraham dat het voorspelde „zaad” een van zijn nakomelingen zou zijn. Via die persoon zouden mensen uit „alle natiën” gezegend worden (Genesis 22:18). Abrahams kleinzoon Jakob ging later in Egypte wonen, waar zijn familie uitgroeide tot het volk Israël.

Later maakte een tirannieke farao de Israëlieten in Egypte tot slaven. Maar God gebruikte zijn profeet Mozes om het volk uit het land te bevrijden, dwars door de Rode Zee heen die door een wonder in tweeën gespleten was. Daarna gaf God Israël wetten, waaronder de tien geboden, om het volk te leiden en te beschermen. In die wetten werd precies voorgeschreven welke offers gebracht moesten worden om vergeving van zonden te krijgen. Onder inspiratie van God zei Mozes tegen Israël dat God een andere profeet zou sturen. Die profeet zou het beloofde „zaad” zijn.

Ruim vierhonderd jaar later beloofde God koning David dat degene die zou komen, het „zaad” dat in Eden was voorspeld, over een koninkrijk zou regeren dat altijd zou blijven bestaan. Hij zou de Messias zijn, de Bevrijder die door God was aangesteld om de mensheid te redden en het paradijs op aarde te herstellen.

Via David en andere profeten onthulde God geleidelijk meer over de Messias. Ze voorspelden dat hij nederig en vriendelijk zou zijn en dat er onder zijn bestuur een eind zou komen aan honger, onrecht en oorlog. Alle mensen zouden in vrede leven met elkaar en zelfs met de dieren. Ziekte, lijden en de dood — die nooit Gods bedoeling waren geweest — zouden verdwijnen, en mensen die waren gestorven, zouden op aarde weer tot leven worden gebracht.

God voorspelde via de profeet Micha dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden en via de profeet Daniël dat hij later gedood zou worden. Maar God zou de Messias uit de dood wekken en hem als Koning in de hemel aanstellen. Daniël zei ook dat het Koninkrijk van de Messias uiteindelijk alle andere regeringen zou vervangen. Is de Messias inderdaad gekomen zoals was geprofeteerd?

— Gebaseerd op Genesis hoofdstuk 22-50, Exodus, Deuteronomium, 2 Samuël, Psalmen, Jesaja, Daniël, Micha, Zacharia 9:9.