Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Luistert God naar alle gebeden?

God luistert naar mensen van alle nationaliteiten (Psalm 145:18, 19). In zijn Woord, de Bijbel, worden we aangemoedigd om met hem te praten over alles wat ons bezighoudt (Filippenzen 4:6, 7). Toch is God niet blij met alle gebeden. Zo houdt hij er bijvoorbeeld niet van als mensen steeds weer gebeden opzeggen die ze uit het hoofd hebben geleerd. (Lees Mattheüs 6:7.)

Jehovah heeft ook een afkeer van de gebeden van mensen die bewust zijn wet negeren (Spreuken 28:9). In Bijbelse tijden weigerde hij bijvoorbeeld te luisteren naar Israëlieten die schuldig waren aan moord. Het is duidelijk dat we aan bepaalde vereisten moeten voldoen als we willen dat God naar onze gebeden luistert. (Lees Jesaja 1:15.)

Wat moeten we doen als we willen dat God naar ons luistert?

We kunnen niet tot God bidden zonder geloof (Jakobus 1:5, 6). We moeten ervan overtuigd zijn dat hij bestaat en om ons geeft. We kunnen ons geloof versterken door de Bijbel te bestuderen, want echt geloof is gebaseerd op de bewijzen en de zekere beloften in Gods Woord. (Lees Hebreeën 11:1, 6.)

We moeten oprecht en nederig bidden. Zelfs Gods Zoon, Jezus, was nederig als hij bad (Lukas 22:41, 42). Dus in plaats van God te vertellen wat hij moet doen, moeten we proberen zijn vereisten te begrijpen door de Bijbel te lezen. Dan kunnen we bidden in overeenstemming met Gods wil. (Lees 1 Johannes 5:14.)