Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP

Pornografie: Kan het kwaad?

Pornografie: Kan het kwaad?

De wereld wordt tegenwoordig overspoeld met pornografie *. Via reclame, mode, films, muziek, tijdschriften, televisie, games, smartphones, tablets, websites voor het delen van foto’s en andere websites kunnen we met allerlei pornografisch en erotisch getint materiaal worden geconfronteerd. Het lijkt wel of pornografie in de huidige maatschappij een normaal verschijnsel is geworden. Pornografie is nog nooit zo populair en wijdverbreid geweest. (Zie het kader  „De cijfers”.)

Ook het karakter van pornografie verandert. Professor Gail Dines zegt: „De beelden zijn zo extreem geworden dat wat vroeger hardporno was, nu de meest gangbare vorm van porno is.”

Wat vindt u van deze ontwikkelingen? Is pornografie een onschuldig tijdverdrijf, een dodelijk gif of iets ertussenin? Jezus zei: „Elke goede boom [brengt] voortreffelijke vruchten voort, maar elke rotte boom brengt waardeloze vruchten voort” (Mattheüs 7:17). Wat zijn de vruchten van pornografie?

 Welke uitwerking heeft pornografie op het individu?

WAT DESKUNDIGEN ZEGGEN: Pornografie is zeer verslavend en wordt door sommige onderzoekers en therapeuten zelfs vergeleken met een harddrug als crack.

Brian *, die verslaafd was aan internetporno, vertelt: „Niets kon me tegenhouden. Het voelde als een soort trance. Ik zat letterlijk te trillen en had vaak hoofdpijn. Ik probeerde van alles om te stoppen, maar jaren later was ik nog steeds verslaafd.”

Mensen die naar porno kijken, doen dat meestal stiekem. Omdat ze in zichzelf gekeerd en oneerlijk zijn, zullen ze zich vaak geïsoleerd voelen, zich schamen, angsten hebben, gedeprimeerd zijn en woedeaanvallen hebben. Soms worden ze zelfs suïcidaal. „Ik leefde in mijn eigen wereldje en was wanhopig”, zegt Serge, die bijna elke dag porno downloadde op zijn mobieltje. „Ik voelde me waardeloos, schuldig, alleen en gevangen. Ik schaamde me zo erg dat ik geen hulp durfde te zoeken.”

Zelfs heel vluchtig of toevallig in aanraking komen met pornografie kan nadelige gevolgen hebben. Dr. Judith Reisman, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van pornografie, zei in een verklaring voor een Amerikaanse Senaatscommissie: „Pornografische beelden maken een diepe indruk en veranderen de hersenen; ze veroorzaken onmiddellijk een onwillekeurig maar permanent biochemisch geheugenspoor (...). Als neurochemische paden eenmaal zijn ontstaan, zijn ze moeilijk of onmogelijk uit te wissen.” Susan (19) zegt over pornosites: „De beelden blijven op mijn netvlies staan. Ze komen onverwachts weer naar boven. Ik denk dat ik ze nooit helemaal uit mijn geheugen zal kunnen wissen.”

CONCLUSIE: Pornografie is verslavend en heeft verwoestende gevolgen (2 Petrus 2:19).

Welke uitwerking heeft pornografie op gezinnen?

WAT DESKUNDIGEN ZEGGEN: „Porno kan voor echtparen en gezinnen een reden zijn om uit elkaar te gaan” (The Porn Trap, door Wendy en Larry Maltz).

Pornografie schaadt huwelijken en gezinnen want

  • het ondermijnt vertrouwen, intimiteit en liefde (Spreuken 2:12-17)

  • het bevordert egoïsme, emotionele afstandelijkheid en ontevredenheid met iemands partner (Efeziërs 5:28, 29)

  • het wakkert ongezonde seksuele fantasieën en verlangens aan (2 Petrus 2:14)

  • het brengt iemand in de verleiding zijn of haar partner tot verwerpelijke handelingen te dwingen (Efeziërs 5:3, 4)

  • het bevordert emotionele en letterlijke ontrouw (Mattheüs 5:28).

De Bijbel zegt tegen huwelijkspartners: „Gij moogt niet trouweloos handelen” (Maleachi 2:16).  Ontrouw kan een huwelijk verwoesten en tot uiteengaan en echtscheiding leiden. En daar zijn de kinderen dan weer de dupe van.

Kinderen kunnen ook rechtstreeks schade ondervinden van pornografie. De eerder genoemde Brian vertelt: „Toen ik een jaar of tien was, speelde ik verstoppertje en vond ik toevallig de pornoblaadjes van mijn vader. Ik begon er stiekem in te kijken maar ik wist niet echt waarom die beelden zo’n aantrekkingskracht op me hadden. Dat was het begin van een verwoestende gewoonte waar ik ook als volwassene nog mee zat.” Onderzoeken tonen aan dat pornografie er de oorzaak van kan zijn dat tieners op jongere leeftijd seksueel actief worden, losbandig gaan leven, zich schuldig maken aan seksueel geweld en emotionele en psychische problemen krijgen.

CONCLUSIE: Pornografie is funest voor een goede relatie en veroorzaakt uiteindelijk alleen maar pijn en verdriet (Spreuken 6:27).

 Wat zegt de Bijbel over pornografie?

GODS WOORD ZEGT: „Doodt daarom uw lichaamsleden (...) ten aanzien van hoererij, onreinheid, seksuele begeerte, schadelijke verlangens en begerigheid, welke afgoderij is” (Kolossenzen 3:5).

Simpel gezegd, Jehovah * haat pornografie. Dat is niet omdat hij preuts is. Seksualiteit is iets wat hij zelf bij de schepping in de mens heeft gelegd. Het was zijn bedoeling dat huwelijkspartners ervan zouden genieten, er een hechtere band door zouden krijgen en samen het wonder zouden kunnen meemaken kinderen te krijgen (Jakobus 1:17).

Waarom kunnen we dan zeggen dat Jehovah zo’n afkeer heeft van pornografie? Hier volgen enkele redenen.

CONCLUSIE: Pornografie is nadelig voor iemands vriendschap met God (Romeinen 1:24).

Maar Jehovah heeft veel begrip voor personen die met deze verslaving willen breken. De Bijbel zegt: „Jehovah is barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid. Want hijzelf weet zeer goed hoe wij zijn gevormd, gedachtig dat wij stof zijn” (Psalm 103:8, 14). Hij moedigt nederige mensen aan zich tot hem te wenden om ’barmhartigheid te verkrijgen en onverdiende goedheid te vinden tot hulp op de juiste tijd’ (Hebreeën 4:16; zie  „Breken met pornografie”).

Talloze personen hebben Gods hulp aanvaard. Is die hulp effectief? In de Bijbel staat over mensen die slechte gewoonten hadden overwonnen: „Gij zijt rein gewassen, (...) gij zijt geheiligd, (...) gij zijt rechtvaardig verklaard in de naam van onze Heer Jezus Christus en met de geest van onze God” (1 Korinthiërs 6:11). Net als de apostel Paulus kunnen zulke mensen zeggen: „Voor alle dingen bezit ik de sterkte door hem die mij kracht verleent” (Filippenzen 4:13).

Susan, die haar verslaving aan pornografie heeft overwonnen, zegt: „Jehovah is de enige die je kan helpen weer op het rechte pad te komen. Als je om zijn hulp en leiding vraagt, kun je een reine reputatie bij hem krijgen. Hij zal je niet in de steek laten.”

^ ¶3 Met pornografie bedoelen we seksueel expliciet materiaal dat gemaakt is om seksuele opwinding te creëren bij de kijker, lezer of luisteraar. Het kan gaan om afbeeldingen, maar ook om geschreven materiaal of film- of geluidsopnamen.

^ ¶8 De namen in dit artikel zijn veranderd.

^ ¶25 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.