Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 NADER DICHT TOT GOD

’Zijn onzichtbare hoedanigheden worden duidelijk gezien’

’Zijn onzichtbare hoedanigheden worden duidelijk gezien’

Gelooft u in God? Zo ja, ziet u dan bewijzen voor zijn bestaan? Overal om ons heen kunnen we bewijzen zien dat er een Schepper is die wijs, machtig en liefdevol is. Welke bewijzen zijn dat, en hoe overtuigend zijn ze? Voor het antwoord hierop is het interessant om een gedeelte van Paulus’ brief aan de christenen in Rome te bekijken.

Paulus zei: „Zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20). Gods eigenschappen zijn dus te herkennen in wat hij heeft gemaakt. Laten we ons eens wat meer in Paulus’ woorden verdiepen.

Gods eigenschappen zijn volgens Paulus „van de schepping der wereld af” duidelijk te zien. In deze context wordt met het Griekse woord dat met „wereld” vertaald is niet de aarde bedoeld, maar de mensheid. * Hij zei dus dat vanaf het moment dat de eerste mensen werden geschapen, zij in de dingen die God had gemaakt bewijzen voor zijn eigenschappen konden zien.

Die eigenschappen zien we overal om ons heen. Ze zijn niet verborgen in de natuur maar worden „duidelijk gezien”. Alles wat geschapen is, van het kleinste tot het grootste, laat niet alleen zien dat er een Schepper is maar ook dat hij prachtige eigenschappen heeft. Blijkt uit het intelligente ontwerp dat in de natuur zo duidelijk waarneembaar is niet Gods wijsheid? Blijkt uit de sterrenhemel en de woeste golven van de zee niet zijn macht? En blijkt uit de verscheidenheid aan voedsel waar we van kunnen genieten en uit de schoonheid van een zonsopgang of een zonsondergang niet zijn liefde voor de mens? — Psalm 104:24; Jesaja 40:26.

Hoe duidelijk zijn de bewijzen? Ze zijn zo duidelijk dat mensen die ze niet zien en die weigeren in God te geloven „niet te verontschuldigen zijn”. Dat is weleens als volgt geïllustreerd: Stel dat een chauffeur een verkeersbord negeert waarop staat: „Omleiding — Sla linksaf”. Een politieagent houdt hem aan en begint een boete uit te schrijven. De chauffeur voert aan dat hij het bord niet heeft gezien. Maar dat haalt niet veel uit want het bord is duidelijk zichtbaar, en er mankeert niets aan zijn ogen. Bovendien heeft hij als bestuurder de verantwoordelijkheid om op zulke borden te letten. Zo is het ook met de bewijzen voor Gods bestaan. Ze zijn voor iedereen duidelijk te zien. Als iemand ze negeert, is dat niet te verontschuldigen.

Gods eigenschappen zijn te herkennen in de dingen die hij heeft gemaakt

Het boek van de schepping onthult inderdaad veel over onze Schepper. Maar er is een boek dat veel meer over hem onthult: de Bijbel. Dat boek geeft antwoord op de belangrijke vraag: Wat is Gods bedoeling met de aarde en de mensen? Het antwoord op die vraag kan u helpen een hechtere band te krijgen met de God van wie de ’onzichtbare hoedanigheden duidelijk worden gezien’ in de wereld om ons heen.

Bijbelleesgedeelte voor augustus

Romeinen 1-16

^ ¶3 De Bijbel zegt ook over de „wereld” dat die zondig is en een redder nodig heeft. Daaruit blijkt duidelijk dat deze uitdrukking in zo’n context op de mensheid slaat en niet op de aarde (Johannes 1:29; 4:42; 12:47).