Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Oordelen van God: Waren ze wreed?

Oordelen van God: Waren ze wreed?

VOOR het antwoord op deze vraag gaan we kort twee oordelen van God bespreken: de zondvloed in de tijd van Noach en de uitroeiing van de Kanaänieten.

DE ZONDVLOED

WAT SOMS GEZEGD WORDT: „Het was wreed dat God alle mensen behalve Noach en zijn gezin in een vloed vernietigde.”

WAT DE BIJBEL ZEGT: God zei: „Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar daarin dat een goddeloze zich afkeert van zijn weg en werkelijk blijft leven” (Ezechiël 33:11). Het vernietigen van de slechte mensen in de tijd van Noach was dus zeker niet iets waar God van genoot. Waarom deed hij het dan?

De Bijbel noemt vroegere oordelen van God een „voorbeeld voor de goddelozen van latere tijden” (2 Petrus 2:5, 6, Willibrordvertaling). Wat maakte God met deze oordelen duidelijk?

Ten eerste dat hoewel het hem pijn doet mensen te vernietigen, het hem niet koud laat dat wrede mensen ellende veroorzaken; hij zal ze ter verantwoording roepen en een eind maken aan alle onrecht en lijden.

Ten tweede maakte God duidelijk dat hij mensen liefdevol waarschuwt voordat hij een oordeel voltrekt. Noach maakte die waarschuwing van God bekend, maar de meeste mensen negeerden hem. De Bijbel zegt: „Zij sloegen er geen acht op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde” (Mattheüs 24:39).

God is altijd zo te werk gegaan. Hij waarschuwde bijvoorbeeld zijn volk Israël dat als ze dezelfde slechte dingen gingen doen als de volken om hen heen, hij toe zou laten dat vijanden hun land zouden binnenvallen, de hoofdstad Jeruzalem zouden verwoesten en hen als ballingen zouden meenemen. De Israëlieten negeerden die waarschuwing — ze gingen zelfs kinderoffers brengen. Greep Jehovah in? Ja, maar pas nadat hij profeten had gestuurd die zijn volk steeds weer waarschuwden dat ze moesten veranderen voordat het te laat was. Hij zei zelfs: „De Soevereine Heer Jehovah zal niets doen tenzij hij zijn vertrouwelijke aangelegenheid heeft geopenbaard aan zijn knechten, de profeten” (Amos 3:7).

HOE U ERBIJ BETROKKEN BENT: Het patroon dat we zien in Jehovah’s oordelen geeft ons hoop. We kunnen erop vertrouwen dat hij een oordeel  zal voltrekken aan mensen die ellende veroorzaken. De Bijbel zegt: „De boosdoeners zelf zullen afgesneden worden (...) De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:9-11). Wat vindt u van een oordeel dat mensen van ellende bevrijdt? Is dat wreed of liefdevol?

DE UITROEIING VAN DE KANAÄNIETEN

WAT SOMS GEZEGD WORDT: „De vernietiging van de Kanaänieten was een wrede oorlogsmisdaad, te vergelijken met hedendaagse genociden.”

WAT DE BIJBEL ZEGT: „Al zijn [Gods] wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is; rechtvaardig en oprecht is hij” (Deuteronomium 32:4). Een oordeel van God is niet te vergelijken met een oorlog van mensen. Waarom niet? Omdat God, in tegenstelling tot mensen, het hart kan lezen; hij kan zien wat iemand vanbinnen is.

Toen God bijvoorbeeld een oordeel uitsprak over de steden Sodom en Gomorra en besloot ze te verwoesten, vroeg de gelovige Abraham zich af of dat wel rechtvaardig was. Hij kon zich niet voorstellen dat zijn rechtvaardige God goede mensen samen met de slechte mensen zou vernietigen. Geduldig gaf God hem de verzekering dat als er slechts tien goede mensen in Sodom gevonden konden worden, Hij de stad zou sparen (Genesis 18:20-33). God onderzocht dus het hart van de mensen en zag hoe groot hun slechtheid was (1 Kronieken 28:9).

God zag ook dat de Kanaänieten slecht waren en gaf terecht de opdracht ze te vernietigen. De Kanaänieten stonden bekend om hun wreedheid; ze offerden bijvoorbeeld kinderen door ze levend te verbranden (2 Koningen 16:3). * De Kanaänieten wisten dat Jehovah Israël bevolen had het hele land in bezit te nemen. Zij die ervoor kozen in het land te blijven en oorlog te voeren tegen de Israëlieten, stelden zich ook bewust op tegen Jehovah, die duidelijk had bewezen achter zijn volk te staan.

Bovendien was God barmhartig voor Kanaänieten die tot inkeer kwamen en zich aan Jehovah’s hoge morele normen gingen houden. De prostituee Rachab werd bijvoorbeeld samen met haar familie gered. En toen de inwoners van de stad Gibeon om barmhartigheid vroegen, werden zij en al hun kinderen in leven gelaten (Jozua 6:25; 9:3, 24-26).

HOE U ERBIJ BETROKKEN BENT: We kunnen een belangrijke les leren van het oordeel over de Kanaänieten. De voorzegde „dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen” komt snel dichterbij (2 Petrus 3:7). Aanbidders van Jehovah zullen blij zijn wanneer hij een eind maakt aan menselijk lijden door iedereen die zijn rechtvaardige bestuur afwijst van de aarde te verwijderen.

De Kanaänieten stonden bekend om hun wreedheid en stelden zich bewust op tegen God en zijn volk

Jehovah herinnert ons er liefdevol aan dat de keuzes van ouders gevolgen hebben voor hun kinderen: „Gij moet het leven kiezen, opdat gij moogt blijven leven, gij en uw nageslacht, door Jehovah, uw God, lief te hebben, door naar zijn stem te luisteren en door hem aan te hangen” (Deuteronomium 30:19, 20). Zijn dat de woorden van een wrede God of van een God die van mensen houdt en wil dat ze de juiste keus maken?

^ par. 15 Archeologen hebben bewijzen gevonden dat het offeren van baby’s bij de aanbidding van de Kanaänieten hoorde.