Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 ADVIEZEN VOOR HET GEZINSLEVEN

Omgaan met personen buiten uw stiefgezin

Omgaan met personen buiten uw stiefgezin

MARGARET *, EEN STIEFMOEDER IN AUSTRALIË: „De ex van mijn man heeft tegen de kinderen gezegd dat ze nooit naar me moeten luisteren, zelfs niet als ik bijvoorbeeld zeg: ’Vergeet niet je tanden te poetsen.’” Margaret heeft het gevoel dat haar huwelijk onder die gemene tactiek te lijden heeft.

Stiefgezinnen hebben te maken met unieke en vaak moeilijke relaties met personen buiten hun gezin. * De meeste stiefouders zullen met de andere ouder van het kind moeten overleggen over dingen als een bezoekregeling, de opvoeding of financiële steun. Het kan ook zijn dat vrienden en familieleden er moeite mee hebben de nieuwe gezinsleden te accepteren. Kijk eens hoe raad uit de Bijbel uw stiefgezin bij dit soort problemen kan helpen.

RELATIE 1: DE ANDERE OUDER VAN HET KIND

Judith (Namibië) zegt: „De moeder van mijn stiefkinderen heeft een keer tegen ze gezegd dat ik alleen maar de nieuwe vrouw van hun vader ben en dat de kinderen die wij misschien krijgen, niet hun broertjes of zusjes zullen zijn. Dat deed me echt pijn, want ik hou van mijn stiefkinderen alsof het mijn eigen kinderen zijn.”

 Deskundigen zijn het erover eens dat de relatie met de andere ouder van het kind een stiefgezin onder zware druk kan zetten. Vaak zijn het de moeder en de stiefmoeder die de meeste problemen met elkaar hebben. Wat kan een hulp zijn?

Advies: Stel redelijke grenzen. Als u de andere ouder overal buiten probeert te houden, kan uw kind daar emotioneel onder lijden. * De ouders van een kind, die ’zijn geboorte veroorzaakt hebben’, hebben een unieke plek in zijn leven (Spreuken 23:22, 25). Maar als u uw ex te veel invloed laat hebben in uw gezin, kunt u daarmee uw nieuwe partner irriteren of zelfs kwaad maken. Probeer evenwichtig te zijn: stel redelijke grenzen om uw huwelijk te beschermen en werk toch zo veel mogelijk met de andere ouder samen.

TIPS VOOR OUDERS

 • Wanneer u contact met uw ex hebt, praat dan vooral over de kinderen en zo min mogelijk over andere dingen. U kunt bijvoorbeeld vriendelijk vragen of u kunt afspreken om elkaar overdag te bellen, op een vast tijdstip. Dat werkt meestal beter dan telefoontjes laat op de avond of op willekeurige tijdstippen.

 • Als uw kinderen niet aan u zijn toegewezen, kunt u misschien bellen, schrijven, sms’en of mailen om contact met ze te houden (Deuteronomium 6:6, 7). Er zijn ook ouders die via een webcam met hun kinderen communiceren. U kunt een grotere rol in het leven van uw kinderen spelen dan u misschien voor mogelijk houdt.

TIPS VOOR STIEFMOEDERS

 • Toon „medegevoel” voor de moeder van de kinderen door duidelijk te maken dat u niet probeert haar plaats als moeder in te nemen (1 Petrus 3:8). Hou haar op de hoogte wanneer de kinderen bij u zijn, en vertel vooral positieve dingen (Spreuken 16:24). Vraag haar om advies, en bedank haar daar dan voor.

 • Beperk uitingen van genegenheid voor de kinderen waar hun moeder bij is. Beverly, een stiefmoeder in de VS, zegt: „Mijn stiefkinderen wilden mama tegen me zeggen. We spraken af dat dit bij ons thuis mocht, maar dat ze me geen mama zouden noemen als ze bij Jane, hun moeder, of bij haar familie waren. Daarna ging het een stuk beter tussen Jane en mij. Later hebben we zelfs samen geholpen bij schooluitvoeringen en schoolreisjes.”

U hebt misschien meer invloed op uw kinderen dan u denkt

TIPS VOOR EEN BETER CONTACT TUSSEN OUDERS EN STIEFOUDERS

  Beleefdheid en respect doen veel

 • Praat nooit negatief over de andere ouder of een stiefouder als de kinderen het kunnen horen. Dat kan makkelijk gebeuren, maar een kind kan daardoor erg van streek raken. En je weet nooit hoe of wanneer een opmerking misschien wordt doorverteld (Prediker 10:20). Als een kind zegt dat de andere ouder of een stiefouder lelijke dingen over u heeft gezegd, concentreer u dan op de gevoelens van het kind. U zou iets kunnen zeggen als: „Wat vervelend voor je dat je dat hebt moeten horen. Je moeder is  boos op me, en als mensen boos zijn, zeggen ze weleens onaardige dingen.”

 • Probeer in de twee huishoudens één lijn te trekken wat huisregels en opvoeding betreft. Als dat niet lukt, leg de verschillen dan uit zonder de andere ouder omlaag te halen. Kijk eens naar het volgende scenario:

  Stiefmoeder: Tim, wil je je natte handdoek ophangen?

  Tim: Bij mama thuis gooien we ze altijd op de grond en dan hangt zij ze op.

  Stiefmoeder (geïrriteerd): Kijk, daar krijg je nou luie kinderen van!

  Zou het volgende beter werken?

  Stiefmoeder (rustig): O, oké. Maar hier hangen we ze zelf op.

 • Plan geen dingen voor de kinderen op tijden dat ze eigenlijk bij de andere ouder zouden zijn (Mattheüs 7:12). Als iets echt niet op een andere tijd kan, vraag dan toestemming aan de andere ouder voordat u er met de kinderen over praat.

PROBEER DIT EENS: Volg deze stappen de volgende keer dat u de ex van uw partner of de partner van uw ex ziet:

 1. Maak oogcontact en glimlach vriendelijk. Ga niet zuchten en steunen, en trek geen gezichten.

 2. Noem hem of haar bij de naam wanneer u elkaar begroet.

 3. Als u in gezelschap bent, betrek hem of haar dan bij het gesprek.

RELATIE 2: VOLWASSEN KINDEREN

In het boek Step Wars wordt een vrouw geciteerd die klaagt dat haar man meestal de kant van zijn volwassen kinderen kiest en niet wil toegeven dat ze onaardig tegen haar zijn. „Ik kan me daar zo kwaad om maken”, zegt ze. Hoe kunt u voorkomen dat de relatie met de volwassen kinderen een negatieve invloed op uw huwelijk heeft?

Advies: Verplaats u in de ander. De Bijbel zegt: „Laat een ieder niet zijn eigen voordeel blijven zoeken, maar dat van de ander” (1 Korinthiërs 10:24). Probeer de gevoelens van de ander te begrijpen. Volwassen stiefkinderen zijn misschien bang dat hun vader of moeder niet meer van ze zal houden. Of ze hebben het gevoel dat ze hun vroegere gezin verraden als ze een stiefouder accepteren. En ouders zijn misschien weer bang dat ze hun kinderen afstoten als ze kritiek op ze hebben.

Vriendschap kun je niet forceren; geef de relatie met uw stiefkinderen dus de tijd om te groeien. Het is nooit verstandig om te proberen iemand te dwingen echte liefde te voelen (Hooglied 8:4). Probeer redelijke, realistische verwachtingen te hebben van de band met uw stiefkinderen.

Zeg niet alles wat u denkt of voelt, ook niet als u slecht behandeld wordt (Spreuken 29:11). Wanneer u het moeilijk vindt om u in te houden, vraag God dan om hulp. Koning David van Israël bad bijvoorbeeld: „Stel toch een wacht, o Jehovah, voor mijn mond; stel toch een post bij de deur van mijn lippen” (Psalm 141:3).

Als u in het huis gaat wonen waar de kinderen zijn opgegroeid, staat u er misschien van te kijken hoe erg ze er nog aan gehecht zijn. Probeer niet te veel te veranderen, vooral niet aan hun vroegere kamer.  U kunt ook overwegen ergens anders te gaan wonen.

PROBEER DIT EENS: Als uw volwassen stiefkinderen onvriendelijk en onbeleefd blijven, praat dan met uw partner over uw gevoelens en luister goed naar wat hij of zij ervan vindt. Zet uw partner niet onder druk om de kinderen erop aan te spreken. Probeer gewoon begrip voor elkaar te hebben. Als u eenmaal ’gelijk denkt’ over de situatie, kunt u er samen iets aan doen (2 Korinthiërs 13:11).

Probeer van alle kinderen in het gezin te houden

RELATIE 3: ANDERE FAMILIELEDEN EN VRIENDEN

Marion, een stiefmoeder in Canada, zegt: „Mijn ouders brachten vaak cadeautjes mee voor mijn zoon, maar niet voor de kinderen van mijn man. Dan probeerden wij maar iets voor ze te kopen, maar soms hadden we daar het geld niet voor.”

Advies: Stel uw nieuwe gezin op de eerste plaats. Vertel uw familieleden en vrienden hoe belangrijk uw nieuwe gezin voor u is (1 Timotheüs 5:8). U kunt niet verwachten dat al uw familieleden en vrienden meteen van uw nieuwe gezinsleden gaan houden, maar u kunt ze wel vragen om beleefd en redelijk te zijn. Leg uit hoe gekwetst de kinderen zullen zijn als ze overgeslagen worden en bijvoorbeeld geen aandacht of cadeautje krijgen.

Probeer de ouders van uw vroegere partner een rol te laten spelen in het leven van uw kinderen. Susan (Engeland) vertelt: „Ik hertrouwde anderhalf jaar na het overlijden van mijn eerste man, en zijn ouders vonden het moeilijk om mijn nieuwe man te accepteren. Het ging beter toen we ze meer bij ons gezin betrokken, door de kinderen te laten bellen en door ze te bedanken voor hun steun.”

PROBEER DIT EENS: Bespreek met uw partner hoe u de relatie kunt verbeteren met de vriend of het familielid met wie het contact het moeizaamst verloopt.

De relatie met personen buiten uw stiefgezin kan heel wat uitdagingen opleveren. Maar als u de Bijbelse raad toepast, zult u samen met uw gezin ondervinden wat de Bijbel belooft: „Door wijsheid zal een huisgezin worden opgebouwd, en door onderscheidingsvermogen zal het stevig bevestigd blijken te zijn” (Spreuken 24:3).

^ par. 3 Sommige namen zijn veranderd.

^ par. 4 Zie voor informatie over het omgaan met andere uitdagingen de coverserie „Gelukkige stiefgezinnen: Wat is hun geheim?” in de Ontwaakt! van april 2012, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ par. 8 Als een ex gewelddadig is of gezinsleden bedreigt, moet u voor de veiligheid van uw gezin misschien meer grenzen stellen.

OM OVER NA TE DENKEN:

 • Hoe kan ik beter met de ex van mijn partner omgaan?

 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat vrienden en familieleden ons gezin niet kwetsen, ook al is het onbedoeld?