Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Een zinvol leven door Jezus’ voorbeeld te volgen

Een zinvol leven door Jezus’ voorbeeld te volgen

’Treed in de voetsporen van Jezus.’ — 1 Johannes 2:6, De Nieuwe Bijbelvertaling.

UIT het vorige artikel bleek duidelijk dat Jezus een zinvol leven had. Als wij dat ook willen, moeten we zijn voorbeeld volgen en zijn adviezen toepassen.

Dat is precies wat Jehovah ons in de bovenstaande tekst aanraadt. In Jezus’ voetsporen treden, betekent dat we ons in ons hele leven door zijn voorbeeld en onderwijs laten leiden. Dat zal ons helpen Gods goedkeuring te krijgen en een zinvol leven te hebben.

Jezus onderwees principes die ons kunnen helpen net zo te leven als hij. Een aantal daarvan staan in zijn beroemde Bergrede. We zullen er in dit artikel drie bespreken.

PRINCIPE: „Gelukkig zijn zij die zich bewust zijn van hun geestelijke nood [spirituele behoefte]” (Mattheüs 5:3).

HOE DIT PRINCIPE HELPT OM EEN ZINVOL LEVEN TE LEIDEN:

Jezus gaf aan dat mensen van nature een spirituele behoefte hebben. We willen antwoord op vragen zoals: Wat is het doel van het leven? Waarom is er zo veel ellende in de wereld? Geeft God wel om ons? Is er leven na de dood? Om een zinvol leven te kunnen hebben, moeten we het antwoord op zulke vragen weten. Jezus wist dat er maar één betrouwbare bron is die we daarvoor kunnen raadplegen: Gods Woord. Hij zei in gebed tot zijn Vader: „Uw woord is waarheid” (Johannes 17:17). Kan Gods Woord ons echt helpen om in onze spirituele behoeften te voorzien?

PRAKTIJKVOORBEELD:

Esa was leadzanger van een populaire rockband en was al aardig beroemd aan het worden. Toch miste hij iets. „Ik vond het geweldig in de band, maar ik verlangde naar een zinvoller leven”, zegt hij. Op een gegeven moment kwam hij in contact met een van Jehovah’s Getuigen. „Ik vuurde de ene vraag na de andere op hem af. De logische antwoorden die hij me in de Bijbel liet zien, maakten me nieuwsgierig, dus nam ik zijn aanbod van een Bijbelcursus aan.” Wat Esa leerde, raakte zijn hart en bewoog hem ertoe zijn leven aan Jehovah op te dragen. „Vroeger zat ik constant in de problemen”, zegt hij. „Nu heb ik echt een doel in mijn leven.” *

PRINCIPE: „Gelukkig zijn de barmhartigen” (Mattheüs 5:7).

HOE DIT PRINCIPE HELPT OM EEN ZINVOL LEVEN TE LEIDEN:

Iemand die barmhartig is, heeft medegevoel met anderen en is vriendelijk en attent. Jezus toonde barmhartigheid voor mensen die het moeilijk hadden. Hij werd door medelijden bewogen en nam het initiatief om het lijden van anderen te verlichten (Mattheüs 14:14; 20:30-34). Als we net zoals Jezus barmhartig zijn, wordt ons leven zinvoller, want barmhartig zijn maakt gelukkig (Handelingen 20:35). We kunnen medegevoel tonen door degenen die onze hulp nodig hebben met vriendelijke woorden en daden bij te staan. Worden we daar echt gelukkiger van?

Maria en Carlos

PRAKTIJKVOORBEELD:

Maria en haar man, Carlos, zijn mensen die echt medegevoel tonen. Maria’s vader is weduwnaar en is de laatste jaren bedlegerig. Maria en Carlos hebben hem in huis genomen en verzorgen hem. Ze hebben veel slapeloze nachten, en ze moeten hem weleens halsoverkop naar het ziekenhuis brengen als er iets fout gaat met zijn bloedsuikerspiegel. Ze geven  toe dat ze soms heel moe zijn. Maar ze zijn inderdaad gelukkig, want ze halen veel voldoening uit het feit dat ze alles voor hem doen wat nodig is.

PRINCIPE: „Gelukkig zijn de vredelievenden” (Mattheüs 5:9).

HOE DIT PRINCIPE HELPT OM EEN ZINVOL LEVEN TE LEIDEN:

Het Griekse woord voor „vredelievenden” betekent letterlijk „vredestichters”. Waarom hebben we een zinvoller leven als we vredestichters zijn? We hebben dan bijvoorbeeld een betere relatie met de mensen om ons heen. Het is verstandig de Bijbelse raad op te volgen: „Zijt indien mogelijk, voor zover het van u afhangt, vredelievend jegens alle mensen” (Romeinen 12:18). Met „alle mensen” worden ook gezinsleden en anderen bedoeld die misschien niet hetzelfde geloven als wij. Wordt ons leven echt zinvoller als we vredelievend zijn voor „alle mensen”?

Nair

PRAKTIJKVOORBEELD:

Neem het voorbeeld van Nair. Door de jaren heen heeft ze met veel stress te maken gehad, waardoor het vooral binnen haar gezin moeilijk was de vrede te bewaren. Omdat haar man haar vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft ze haar kinderen alleen moeten grootbrengen. Een van haar zoons was aan de drugs. Hij was vaak onhandelbaar en bedreigde haar en haar dochter. Nair gelooft dat wat ze uit de Bijbel heeft geleerd, haar de kracht heeft gegeven om zelfs dan vredelievend te zijn. Ze probeert geen ruzie te maken maar vriendelijk, meelevend en begripvol te zijn (Efeziërs 4:31, 32). Ze is ervan overtuigd dat vredelievendheid haar heeft geholpen een zo goed mogelijke band met haar gezin en met anderen te hebben.

WETEN HOE DE TOEKOMST ERUITZIET

Als we Jezus’ wijze raad opvolgen, zullen we gelukkig en tevreden zijn. Maar om een echt zinvol leven te hebben, moeten we ook weten hoe de toekomst eruitziet. Want hoe zinvol kan het leven zijn als we alleen maar verwachten uiteindelijk oud te worden, ziek te worden en te sterven? Toch is dat nu de realiteit.

Maar er is goed nieuws! Jehovah heeft veel mooie dingen in gedachten voor iedereen die moeite doet ’in de voetsporen van Jezus te treden’. Hij belooft dat er binnenkort een rechtvaardige nieuwe wereld zal zijn waarin mensen die hem trouw zijn, zullen leven zoals hij het bedoeld had: voor altijd en met een volmaakte gezondheid. De Bijbel zegt: „Zie! De tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen verblijven, en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:3, 4).

Maria, de 84-jarige vrouw uit het eerste artikel van deze serie, ziet naar die tijd uit. En u? Zou u meer willen weten over „het werkelijke leven” onder Gods Koninkrijk? (1 Timotheüs 6:19) Neem dan contact op met Jehovah’s Getuigen bij u in de buurt, of schrijf naar de uitgevers van dit tijdschrift. *

^ par. 8 Esa’s hele verhaal is te lezen in het artikel „De Bijbel verandert levens: ’Ik gedroeg me vreselijk’”.

^ par. 18 Het boek Wat leert de bijbel echt? heeft veel mensen geholpen de Bijbel per onderwerp te bestuderen.