Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jezus had een zinvol leven

Jezus had een zinvol leven

WAS Jezus’ leven echt zinvol? Hij groeide waarschijnlijk op in eenvoudige omstandigheden, en hij heeft zijn hele leven niet veel bezittingen gehad. Hij had zelfs „geen plaats om zijn hoofd neer te leggen” (Lukas 9:57, 58). Bovendien werd hij gehaat, zwartgemaakt en uiteindelijk door zijn vijanden vermoord.

U denkt misschien: dat is niet bepaald mijn idee van een zinvol leven! Maar er valt meer over Jezus’ leven te vertellen. Laten we eens vier aspecten van zijn leven bekijken.

1. JEZUS HAD EEN DOEL IN HET LEVEN: GODS WIL DOEN.

„Mijn voedsel is, dat ik de wil doe van hem die mij heeft gezonden” (Johannes 4:34).

Jezus probeerde door wat hij zei en deed de wil van zijn hemelse Vader, Jehovah *, te doen. Dat maakte hem heel gelukkig. Hij vergeleek het zelfs met voedsel. Onder welke omstandigheden maakte hij die vergelijking?

Toen Jezus dit zei was het een uur of twaalf (Johannes 4:6). Hij had de hele ochtend door de heuvels van Samaria gelopen, dus hij had natuurlijk honger. Zijn leerlingen hadden er bij hem op aangedrongen iets te eten (Johannes 4:31). Met zijn reactie liet Jezus zien dat hij zich echt gevoed en gesterkt voelde door het doen van Gods werk. Klinkt dat niet als een uitspraak van iemand die een zinvol leven heeft?

2. JEZUS HAD DIEPE LIEFDE VOOR ZIJN VADER.

’Ik heb de Vader lief’ (Johannes 14:31).

Jezus had een bijzonder hechte band met zijn Vader in de hemel. Zijn diepe liefde voor God bewoog hem ertoe Zijn naam, voornemens en eigenschappen bekend te maken. Jezus was in zijn woorden, daden en houding het volmaakte evenbeeld van zijn Vader; als we over Jezus lezen is het net alsof we over zijn Vader lezen. Dus toen Filippus zei: „Toon ons de Vader”, antwoordde Jezus: „Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien” (Johannes 14:8, 9).

Jezus hield zo veel van zijn Vader dat hij hem altijd gehoorzaamde, zelfs toen dat betekende dat hij zijn leven moest geven (Filippenzen 2:7, 8; 1 Johannes 5:3). Die diepe liefde voor God maakte zijn leven zinvol.

 3. JEZUS HIELD VAN MENSEN.

„Niemand heeft grotere liefde dan deze, dat iemand afstand doet van zijn ziel ten behoeve van zijn vrienden” (Johannes 15:13).

Omdat we onvolmaakt zijn, ziet onze toekomst er niet rooskleurig uit. De Bijbel legt uit dat „door één mens [Adam] de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus de dood zich tot alle mensen heeft uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden” (Romeinen 5:12). We kunnen niet op eigen kracht ontkomen aan het gevolg van de zonde: de dood (Romeinen 6:23).

Gelukkig heeft Jehovah liefdevol voor een oplossing gezorgd. Hij liet toe dat zijn volmaakte en zondeloze Zoon Jezus leed en stierf om in een losprijs te voorzien. Die losprijs bevrijdt mensen uit slavernij aan zonde en dood. Omdat Jezus gemotiveerd werd door liefde voor zijn Vader en voor mensen offerde hij bereidwillig zijn volmaakte menselijke leven voor ons op (Romeinen 5:6-8). Door die zelfopofferende liefde had hij een zinvol leven. *

4. JEZUS WIST DAT ZIJN VADER VAN HEM HIELD EN HEM GOEDKEURDE.

„Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd” (Mattheüs 3:17).

Jehovah zei dit vanuit de hemel bij de doop van Jezus. Hij zei dus in het openbaar dat hij van zijn Zoon hield en hem goedkeurde. Geen wonder dat Jezus vol overtuiging kon zeggen: ’De Vader heeft mij lief’ (Johannes 10:17). Omdat Jezus dit wist, kon hij moedig met tegenstand en afwijzing omgaan. Hij bleef zelfs evenwichtig en emotioneel stabiel toen hij wist dat hij ging sterven (Johannes 10:18). De wetenschap dat zijn Vader van hem hield en hem goedkeurde, gaf zijn leven nog meer zin.

Jezus’ leven was inderdaad echt zinvol. We kunnen in dat opzicht veel van hem leren. Het volgende artikel gaat in op drie heldere adviezen die Jezus zijn volgelingen gaf.

^ par. 6 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.

^ par. 15 Zie voor meer informatie over de waarde van Jezus’ dood als losprijs hoofdstuk 5 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.