Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Waarom wordt Jezus Gods Zoon genoemd?

God heeft geen letterlijke vrouw met wie hij kinderen heeft gekregen. Hij is de Schepper van al het leven. De mens werd geschapen met het vermogen Gods eigenschappen na te volgen. Daarom wordt de eerste mens die hij schiep, Adam, een „zoon van God” genoemd. Ook Jezus wordt „de Zoon van God” genoemd omdat hij geschapen werd met eigenschappen als die van zijn Vader. (Lees Lukas 3:38; Johannes 1:14, 49.)

Wanneer werd Jezus geschapen?

God schiep Jezus voordat hij Adam schiep. Het was zelfs zo dat God eerst Jezus schiep en daarna samen met hem de engelen en al het andere maakte. Daarom noemt de Bijbel Jezus „de eerstgeborene van heel de schepping” van God. (Lees Kolossenzen 1:15, 16.)

Voordat Jezus in Bethlehem geboren werd, leefde hij als engel in de hemel. Toen voor God het juiste moment aangebroken was, bracht hij het leven van Jezus vanuit de hemel over naar de baarmoeder van Maria, zodat hij als mens geboren kon worden. (Lees Lukas 1:30-32; Johannes 6:38; 8:23.)

Waarom wilde God dat Jezus als mens op aarde geboren werd? Welke speciale rol vervulde Jezus? Het antwoord hierop kunt u vinden in de Bijbel. Het zal niet alleen uw begrip vergroten van wat God en Jezus voor u hebben gedaan, maar ook uw waardering ervoor.