Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 NADER DICHT TOT GOD

„Wat is het allereerste gebod?”

„Wat is het allereerste gebod?”

Wat is er nodig om Gods goedkeuring te krijgen? Is er een eindeloze lijst van regels die we moeten volgen? Gelukkig niet. Volgens Gods Zoon, Jezus Christus, kan wat God van ons vraagt worden samengevat in één enkel woord. (Lees Markus 12:28-31.)

In welk verband zei Jezus dit? Het was 11 Nisan, een paar dagen voor zijn dood, en hij gaf onderwijs in de tempel. Zijn vijanden probeerden hem in de val te laten lopen door hem een paar controversiële vragen te stellen. Elke keer snoerde hij ze de mond. Toen werd hem de vraag gesteld: „Wat is het allereerste gebod?” — vers 28.

Dat was een interessante vraag. Sommige Joden discussieerden onder elkaar welke van de ruim zeshonderd wetten van de Wet van Mozes de eerste of belangrijkste was. Andere hielden blijkbaar vol dat alle wetten even belangrijk waren en dat het verkeerd was aan sommige wetten meer belang te hechten. Hoe zou Jezus op die vraag reageren?

Als antwoord noemde Jezus niet één maar twee geboden. Het eerste was: „Gij moet Jehovah, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht” (vers 30; Deuteronomium 6:5). De termen „hart”, „ziel”, „verstand” en „kracht” kunnen elkaar qua betekenis overlappen. * Bij liefde voor Jehovah moet dus de hele persoon betrokken zijn, al zijn verstandelijke vermogens, capaciteiten en middelen. Een Bijbels naslagwerk zegt het zo: „Liefde voor God moet volledig en onvoorwaardelijk zijn” (The Expositor’s Bible Commentary). Iemand die op die manier van God houdt, zal zijn best doen om elke dag zo te leven dat hij Zijn goedkeuring heeft (1 Johannes 5:3).

Het tweede gebod was volgens Jezus: „Gij moet uw naaste liefhebben als uzelf” (vers 31; Leviticus 19:18). Liefde voor God en liefde voor de medemens kunnen eigenlijk niet los van elkaar bestaan. Het tweede is een gevolg van het eerste (1 Johannes 4:20, 21). Als we net zo veel van anderen houden als van onszelf, zullen we ze behandelen zoals we zelf behandeld willen worden (Mattheüs 7:12). Zo laten we zien dat we houden van de God die ons — en hen — ’naar zijn beeld’ heeft gemaakt (Genesis 1:26).

Alles wat Jehovah van zijn aanbidders vraagt, kan samengevat worden in één woord: liefde

Hoe belangrijk zijn de geboden om God en onze naaste lief te hebben? „Er is geen ander gebod groter dan deze”, zei Jezus (vers 31). In het parallelle verslag zei hij dat deze twee geboden de basis vormen voor alle andere (Mattheüs 22:40).

Gods goedkeuring krijgen is niet ingewikkeld. Alles wat hij van ons vraagt, kan samengevat worden in één woord: liefde. Dat is altijd al de essentie van ware aanbidding geweest en zal dat ook altijd blijven. Liefde is niet alleen een kwestie van woorden of gevoelens, maar van daden (1 Johannes 3:18). Op welke manieren kunt u laten zien dat u liefde hebt voor Jehovah, de God die ’liefde is’? (1 Johannes 4:8) Het is de moeite waard u daarin te verdiepen.

Bijbelleesgedeelte voor maart

Markus 9-16Lukas 1-6

^ par. 6 In de Bijbel duidt het woord „ziel” op de hele persoon. „Ziel” kan dus „hart”, „verstand” en „kracht” omvatten.