Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 NADER DICHT TOT GOD

’Hij is de God van de levenden’

’Hij is de God van de levenden’

Is de dood sterker dan God? Natuurlijk niet! Hoe zou de dood, of welke andere „vijand” maar ook, sterker kunnen zijn dan „God de Almachtige”? (1 Korinthiërs 15:26; Exodus 6:3) God heeft de macht om de dood ongedaan te maken met de opstanding, en hij belooft dat ook echt te gaan doen in zijn nieuwe wereld. * Hoe zeker is die belofte? Dat blijkt uit de woorden van Gods eigen Zoon, Jezus, die ons hoop kunnen geven. (Lees Mattheüs 22:31, 32.)

Jezus zei tegen de Sadduceeën, die niet in de opstanding geloofden: „Wat de opstanding der doden betreft, hebt gij niet gelezen wat door God tot u werd gesproken, toen hij zei: ’Ik ben de God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob’? Hij is niet de God van de doden, maar van de levenden.” Jezus verwees hier naar een gesprek dat God rond 1514 v.Chr. met Mozes had bij de brandende struik (Exodus 3:1-6). Wat Jehovah tegen Mozes zei — „Ik ben de God van Abraham en de God van Isaäk en de God van Jakob” — betekent volgens Jezus dat de belofte van een opstanding echt betrouwbaar is. Maar waarom?

Denk eens over het volgende na: toen Jehovah met Mozes sprak, waren de patriarchen Abraham, Isaäk en Jakob al lang dood — Abraham al 329 jaar, Isaäk 224 jaar en Jakob 197 jaar. Toch zei Jehovah „ik ben” hun God, niet „ik was” hun God. Jehovah sprak over die drie gestorven patriarchen alsof ze nog leefden. Waarom deed hij dat?

Jezus legde uit: „Hij [Jehovah] is niet de God van de doden, maar van de levenden.” Sta er eens bij stil wat die woorden inhouden. Als er geen opstanding zou zijn, zouden Abraham, Isaäk en Jakob voor altijd in de greep van de dood blijven. Dan zou Jehovah de God van dode mensen zijn. Dat zou dan weer betekenen dat de dood sterker is dan Jehovah, alsof hij te zwak is om zijn trouwe aanbidders uit de dood te bevrijden.

Wat kunnen we dus zeggen over Abraham, Isaäk, Jakob en al Jehovah’s trouwe aanbidders die gestorven zijn? Jezus deed de krachtige uitspraak: „Voor hem leven zij allen” (Lukas 20:38). Het is zo zeker dat Jehovah zijn voornemen zal uitvoeren om zijn trouwe aanbidders uit de dood op te wekken, dat het voor hem is alsof ze leven (Romeinen 4:16, 17). Jehovah bewaart al zulke personen in zijn onbegrensde geheugen totdat zijn tijd is aangebroken om ze weer tot leven te brengen.

Jehovah is oneindig veel sterker dan de dood

Spreekt het vooruitzicht herenigd te worden met een dierbare u aan? Vergeet dan niet dat Jehovah oneindig veel sterker is dan de dood. Niets kan hem ervan weerhouden zijn belofte om de doden tot leven te brengen na te komen. Waarom zou u geen moeite doen om meer te weten te komen over de opstanding en de God die daarvoor zal zorgen? Dan zult u een hechtere band krijgen met Jehovah, ’de God van de levenden’.

Bijbelleesgedeelte voor februari

Mattheüs 22-28Markus 1-8

^ par. 3 Zie voor meer informatie over Gods belofte van een opstanding in een rechtvaardige nieuwe wereld hoofdstuk 7 van het boek Wat leert de bijbel echt?