Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Vragen over de Bijbel

Vragen over de Bijbel

Wat is Gods naam?

Iedereen heeft een naam. Zelfs huisdieren hebben een naam! Zou het niet logisch zijn dat God ook een naam heeft? In de Bijbel heeft God veel titels, zoals Almachtige, Schepper en Soevereine Heer, maar hij heeft ook een naam. (Lees Jesaja 42:8.)

In veel Bijbelvertalingen staat Gods naam in Psalm 83:18. In de Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift bijvoorbeeld staat daar: ’Gij, wiens naam Jehovah is, gij alleen zijt de Allerhoogste over heel de aarde.’

Waarom moeten we Gods naam gebruiken?

God wil dat we zijn naam gebruiken. Als we met iemand praten van wie we houden, bijvoorbeeld een goede vriend, gebruiken we zijn naam. Zou dat anders zijn als we met God praten? Ook Jezus Christus moedigde aan Gods naam te gebruiken. (Lees Mattheüs 6:9; Johannes 17:26.)

Maar om Gods vriend te zijn, moeten we meer over hem weten dan alleen zijn naam. Bijvoorbeeld: Wat is God voor iemand? Is het mogelijk echt een band met hem te krijgen? De antwoorden op die vragen zijn in de Bijbel te vinden.