Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 COVERONDERWERP: MOETEN WE BANG ZIJN VOOR HET EINDE VAN DE WERELD?

Het einde van de wereld: Angst, fascinatie en apathie

Het einde van de wereld: Angst, fascinatie en apathie

Hoe denkt u over 21 december 2012? Veel mensen hebben gezegd dat de wereld op die dag ingrijpend zou veranderen. Hun verwachtingen waren gebaseerd op de kalender van de Maya. Afhankelijk van wat u verwachtte, bent u misschien opgelucht of teleurgesteld. Het kan ook zijn dat het u niet meer interesseert. Was dit gewoon de zoveelste verkeerde voorspelling over het einde van de wereld?

Hoe zit het met het einde van de wereld waar de Bijbel het over heeft? (Mattheüs 24:3) Sommigen zijn bang dat de aarde door vuur zal vergaan. Anderen vinden doemscenario’s fascinerend. Weer anderen hebben het wel gehad met aankondigingen van het einde. Maar hoe zit het nu echt?

U zult het misschien interessant vinden te lezen wat de Bijbel nu eigenlijk zegt over het einde van de wereld. De Bijbel geeft niet alleen redenen om uit te zien naar het einde maar erkent ook dat het frustrerend kan zijn als het einde lijkt uit te blijven. Kijk eens naar de Bijbelse antwoorden op een paar veelgestelde vragen over het einde van de wereld.

 Zal de aarde door vuur vergaan?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: „Hij [God] heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht.” — PSALM 104:5.

De aarde zal niet door vuur vergaan of op een andere manier worden vernietigd. De Bijbel leert juist dat er altijd mensen op aarde zullen leven. In Psalm 37:29 staat: „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 115:16; Jesaja 45:18).

Toen God de aarde geschapen had, zei hij dat die „zeer goed” was, en dat vindt hij nog steeds (Genesis 1:31). Hij is niet van plan om de aarde te vernietigen maar belooft juist de mensen uit de weg te ruimen die de aarde ruïneren. Hij zal de aarde tegen blijvende schade beschermen (Openbaring 11:18).

Maar hoe zit het dan met 2 Petrus 3:7? Daar staat: „De hemelen en de aarde van nu [zijn] voor het vuur opgespaard.” Betekent dat dan niet dat de aarde zal verbranden? De Bijbel gebruikt de woorden hemelen, aarde en vuur soms figuurlijk, als symbolen. In Genesis 11:1 staat bijvoorbeeld: „De gehele aarde nu had nog steeds één taal.” Met de aarde wordt hier de mensenmaatschappij bedoeld.

Uit de context van 2 Petrus 3:7 blijkt dat de hemelen, de aarde en het vuur hier ook symbolen zijn. In vers 5 en 6 wordt een parallel getrokken met de zondvloed in Noachs tijd. Toen werd de wereld uit de oudheid vernietigd, maar onze planeet bleef bestaan. De vloed maakte wel een eind aan een gewelddadige maatschappij, de „aarde”, en aan de mensen die over die maatschappij regeerden, de „hemelen” (Genesis 6:11). In 2 Petrus 3:7 wordt dus voorspeld dat de verdorven maatschappij en de corrupte regeringen ervan definitief ten onder zullen gaan, alsof ze door vuur worden vernietigd.

Wat gebeurt er bij het einde van de wereld?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: De wereld gaat bovendien voorbij en ook haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.” — 1 JOHANNES 2:17.

’De wereld die voorbijgaat’ is niet de aarde maar alle mensen in de wereld die niet naar Gods wil leven. Net zoals een chirurg een kwaadaardige tumor verwijdert om het leven van een patiënt te redden, zal God slechte mensen verwijderen of ’afsnijden’  zodat goede mensen echt van het leven op aarde kunnen genieten (Psalm 37:9). Het einde van de wereld kan dus als iets positiefs gezien worden.

Die positieve kijk op het einde van de wereld is terug te vinden in Bijbelvertalingen die deze uitdrukking weergeven met „het besluit van het samenstel van dingen” of „de voleinding der tijden” (Mattheüs 24:3; De Katholieke Bijbel). Omdat de mensen én de aarde na het einde nog zullen bestaan, is het logisch dat er een nieuw stelsel of een nieuwe tijd zal volgen. Dat blijkt ook uit de Bijbelse uitdrukking „het komende samenstel van dingen” (Lukas 18:30).

Jezus noemde die toekomstige periode ’de tijd dat alles vernieuwd wordt’ (Mattheüs 19:28, De Nieuwe Bijbelvertaling). Dan zal hij ervoor zorgen dat de mensen weer in de omstandigheden leven die God oorspronkelijk in gedachten had:

Als we ’de wil van God doen’, hoeven we niet bang te zijn voor het einde van de wereld. We kunnen er juist naar uitzien.

Is het einde van de wereld echt dichtbij?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: „Wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het koninkrijk Gods nabij is.” — LUKAS 21:31.

In het boek The Last Days Are Here Again schrijft professor Richard Kyle dat „plotselinge veranderingen en maatschappelijke chaos een sfeer creëren die voorspellingen van het einde van de wereld in de hand werken”. Dat is vooral zo als de veranderingen en chaos moeilijk te verklaren zijn.

Maar de profeten in de Bijbel die het over het einde hadden, probeerden niet een verklaring te vinden voor onbegrijpelijke dingen die gebeurden. In plaats daarvan werden ze door God geïnspireerd om omstandigheden te beschrijven die een aanwijzing zouden zijn dat het einde van de wereld dichtbij is. Kijk eens  naar een paar van die profetieën en beoordeel zelf of ze in deze tijd uitkomen.

Als we ’al deze dingen zien’, zouden we volgens Jezus weten dat het einde van de wereld dichtbij is (Mattheüs 24:33). Jehovah’s Getuigen geloven dat de bewijzen overtuigend zijn. Ze praten graag met anderen over hun geloof en evangeliseren in 236 landen.

Betekenen verkeerde verwachtingen over het einde dat het nooit zal komen?

HET ANTWOORD UIT DE BIJBEL: „Wanneer zij zeggen: ’Vrede en zekerheid!’, dan zal een plotselinge vernietiging ogenblikkelijk over hen komen zoals het barenswee over een zwangere vrouw, en zij zullen geenszins ontkomen.” — 1 THESSALONICENZEN 5:3.

De Bijbel vergelijkt de vernietiging van de wereld met het begin van een bevalling: de weeën van de moeder zijn onvermijdelijk en komen ineens op. De periode vóór het einde kan vergeleken worden met de zwangerschap die eraan voorafgaat. Een zwangere vrouw merkt aan steeds meer dingen dat de bevalling dichterbij komt. Haar arts heeft misschien een datum voor de geboorte uitgerekend, maar als de bevalling op zich laat wachten, weet ze nog steeds zeker dat haar baby binnenkort geboren wordt. Zo is het ook met verkeerde verwachtingen over het einde: ze veranderen niets aan de duidelijke tekenen dat dit „de laatste dagen” zijn (2 Timotheüs 3:1).

’Als de tekenen dat we vlak voor het einde staan zo duidelijk zijn,’ vraagt u misschien, ’waarom herkennen veel mensen ze  dan niet?’ De Bijbel laat zien dat veel mensen in de eindtijd de bewijzen zouden bagatelliseren. Ze zouden niet erkennen dat de wereldsituatie in de laatste dagen verslechterde, maar spotten: „Onze vaderen zijn al gestorven, maar alles blijft zoals het vanaf het begin van de schepping geweest is” (2 Petrus 3:3, 4, Willibrordvertaling). Met andere woorden: het teken van de laatste dagen is duidelijk, maar velen negeren het (Mattheüs 24:38, 39).

In dit artikel zijn nog maar een paar van de Bijbelse bewijzen besproken dat het einde dichtbij is. * Zou u hier meer over willen weten? Dan kunt u contact opnemen met Jehovah’s Getuigen en om een gratis Bijbelcursus vragen. De lessen kunnen bij u thuis of ergens anders worden gehouden, of zelfs over de telefoon. Het kost alleen wat tijd, en de voordelen zijn onbetaalbaar.