Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waarom is corruptie moeilijk te stoppen?

Waarom is corruptie moeilijk te stoppen?

’De ene mens heeft over de andere mens geheerst tot diens nadeel.’ — PREDIKER 8:9.

DIE uitspraak is een goede beschrijving van de geschiedenis van menselijk bestuur. Er is verschrikkelijk veel ellende en verdriet door veroorzaakt. Door de eeuwen heen hebben goedbedoelende mensen die streden voor een rechtvaardiger maatschappij, het steeds verloren van hebzucht en corruptie. Hoe komt het dat corruptie maar niet te stoppen is? Voornamelijk door de volgende drie negatieve invloeden.

1. De invloed van zonde.

De Bijbel zegt duidelijk dat we „allen onder de zonde zijn” (Romeinen 3:9). Zonde „woont” in ons, als een ongeneeslijke erfelijke ziekte. Al duizenden jaren heeft zonde als koning over de mensen „geregeerd”. De „wet” van de zonde heeft constant invloed op ons. Door zondige neigingen denken veel mensen alleen maar aan zichzelf of zijn ze er vooral mee bezig bezittingen of macht te krijgen ten koste van anderen (Romeinen 5:21; 7:17, 20, 23, 25).

  2. De invloed van de wereld om ons heen.

Deze wereld wordt gekenmerkt door hebzucht en egoïsme. In zo’n omgeving vinden sommigen het moeilijk om anders te zijn. Gedreven door ambitie willen ze steeds meer macht. Ook krijgen ze een sterk verlangen naar meer geld en bezittingen, meer dan ze echt nodig hebben. Helaas zitten ze er niet mee die doelen op een oneerlijke manier te bereiken. In plaats van zich te verzetten tegen negatieve invloeden, volgen ze ’de grote massa met kwade oogmerken’ (Exodus 23:2).

3. De invloed van Satan de Duivel.

Satan, een opstandige engel, ’misleidt de gehele bewoonde aarde’ (Openbaring 12:9). Hij geniet ervan mensen te manipuleren. Hij kan sluw misbruik maken van iemands natuurlijke verlangen naar comfort en financiële zekerheid om hem zover te krijgen dat hij oneerlijke dingen doet.

Betekent dit dat we marionetten van Satan zijn, dat we niet anders kunnen dan hem gehoorzamen als hij aan de touwtjes trekt? Lees het antwoord in het volgende artikel.