Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Wat zegt Gods Woord?

Wat voor invloed hebben geesten op ons?

Wat voor invloed hebben geesten op ons?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Wie zijn de engelen?

Engelen zijn geesten die in de hemel leven. Ze zijn een hogere levensvorm dan mensen. De ware God, ook een geest, heeft de engelen geschapen voordat hij de aarde maakte (Job 38:4, 7; Mattheüs 18:10). Jehovah heeft miljoenen trouwe engelen om zich heen. (Lees Psalm 103:20, 21; Daniël 7:9, 10.)

2. Helpen engelen mensen?

Engelen hielpen de gelovige man Lot. Hij woonde in een stad die God wilde verwoesten omdat de mensen zo slecht waren. Twee engelen zeiden tegen Lot en zijn familie dat ze moesten vluchten. Sommigen namen die waarschuwing niet serieus. Maar Lot en zijn dochters overleefden het omdat ze luisterden naar de waarschuwing die God via engelen had gegeven. (Lees Genesis 19:1, 13-17, 26.)

Volgens de Bijbel helpen engelen mensen ook nu: ze leiden het werk dat gedaan wordt door degenen die trouw het goede nieuws van Gods Koninkrijk prediken (Mattheüs 24:14). Het goede nieuws is tegelijkertijd ook een waarschuwing. Die komt van God, via engelen, en moet net als de waarschuwing die Lot kreeg, serieus genomen worden. (Lees Openbaring 1:1; 14:6, 7.)

God kan engelen gebruiken om ons kracht te geven als we het moeilijk hebben. Ook Jezus werd door een engel gesterkt. (Lees Lukas 22:41-43.)

Binnenkort zal God engelen voor iets anders gebruiken: ze zullen slechte mensen die ellende veroorzaken uit de weg ruimen. Dat zal voor de mensheid een hele opluchting zijn. (Lees 2 Thessalonicenzen 1:6-8.)

  3. Wat voor invloed hebben demonen?

Net zoals op aarde veel mensen niet naar God luisteren en slechte dingen doen, zijn in de hemel veel engelen tegen God in opstand gekomen (2 Petrus 2:4). Ongehoorzame engelen worden demonen genoemd. Hun leider is Satan, de Duivel. Satan en zijn demonen misleiden de mensen. (Lees Openbaring 12:9.)

Satan gebruikt de corrupte zakenwereld, menselijke regeringen en valse religie om mensen te beïnvloeden en van God af te keren. Satan is dus verantwoordelijk voor al het onrecht, geweld en leed in de wereld. (Lees 1 Johannes 5:19.)

4. Hoe misleiden demonen mensen?

Satan bedriegt veel mensen door ze te laten geloven dat de doden geesten worden die met ze kunnen communiceren. Maar de Bijbel zegt dat de doden helemaal niets kunnen (Prediker 9:5). Demonen bedriegen mensen vaak door de stem na te doen van gestorven dierbaren (Jesaja 8:19). Ze misleiden anderen via mediums, waarzeggers en astrologen. Gods Woord zegt dat we al die dingen moeten vermijden. We moeten dus ook alle spullen wegdoen die ook maar iets te maken hebben met demonen of het occulte. (Lees Deuteronomium 18:10, 11; Handelingen 19:19.)

Als we van Jehovah houden, hoeven we niet bang te zijn voor de demonen. Door Gods Woord te bestuderen en te doen wat erin staat, verzetten we ons tegen de Duivel en krijgen we een hechte band met God. Jehovah is sterker dan de demonen. Zijn trouwe engelen kunnen ons de kracht geven die we nodig hebben. (Lees Psalm 34:7; Jakobus 4:7, 8.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 10 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.