Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Waarom zou de Hoorder van het gebed ellende toelaten?

Waarom zou de Hoorder van het gebed ellende toelaten?

 Waarom zou de Hoorder van het gebed ellende toelaten?

SOMMIGE mensen bidden wel maar twijfelen er toch aan of God bestaat. Misschien hebben ze twijfels omdat ze zo veel ellende in de wereld zien. Hebt u zich weleens afgevraagd waarom God ellende toelaat?

Was het echt Gods bedoeling dat mensen onvolmaakt zijn en veel ellende meemaken? Het zou moeilijk zijn respect te hebben voor een god die wil dat mensen lijden. Sta eens stil bij dit voorbeeld: Als u vol bewondering om een nieuwe auto heen loopt en ineens ziet dat er ergens een deuk in zit, zou u dan denken dat de fabrikant hem zo heeft gemaakt? Nee, u denkt natuurlijk dat de fabrikant de auto ’volmaakt’ heeft gemaakt en dat iemand anders de schade heeft veroorzaakt.

Dus als we de orde en het prachtige ontwerp in de natuur bewonderen en vervolgens de chaos en verloedering in de maatschappij zien, welke conclusie moeten we dan trekken? De Bijbel leert dat God de eerste mensen volmaakt had gemaakt maar dat ze later door hun eigen schuld ’beschadigd’ raakten (Deuteronomium 32:4, 5). Het goede nieuws is dat God heeft beloofd de schade te herstellen en gehoorzame mensen weer volmaakt te maken. Maar waarom wacht hij daar zo lang mee?

Waarom zo lang?

Dat heeft te maken met de vraag wie de mensheid moet regeren. Het was nooit Jehovah’s bedoeling dat mensen zichzelf zouden regeren; hij zou hun Regeerder zijn. De Bijbel zelf zegt „dat het niet aan de aardse mens is zijn weg te bepalen” (Jeremia 10:23). Helaas kozen de eerste mensen ervoor tegen Gods bestuur  in opstand te komen. Doordat ze Gods wet overtraden, werden ze zondaars (1 Johannes 3:4). Zo raakten ze hun volmaaktheid kwijt en veroorzaakten ze schade voor zichzelf en hun nageslacht.

Al duizenden jaren laat Jehovah de mensen zichzelf regeren, en uit de geschiedenis blijkt dat ze dat niet kunnen: alle menselijke regeringen hebben leed veroorzaakt. Niet één regering heeft een eind kunnen maken aan oorlog, misdaad, onrecht of ziekte.

Hoe zal God de schade ongedaan maken?

De Bijbel belooft dat God binnenkort voor een rechtvaardige nieuwe wereld zal zorgen (2 Petrus 3:13). Alleen zij die er uit vrije wil voor kiezen liefde voor andere mensen en voor God te tonen, zullen daarin mogen leven (Deuteronomium 30:15, 16, 19, 20).

De Bijbel zegt ook dat God op „de dag van het oordeel”, die snel dichterbij komt, een eind zal maken aan ellende en aan hen die het veroorzaken (2 Petrus 3:7). Daarna zal Jezus Christus, die door God als Regeerder is aangesteld, over de gehoorzame mensen regeren (Daniël 7:13, 14). Wat zal Jezus’ regering allemaal bereiken? De Bijbel zegt: „De zachtmoedigen (...) zullen de aarde bezitten, en zij zullen inderdaad hun heerlijke verrukking vinden in de overvloed van vrede” (Psalm 37:11).

Jezus zal als Koning in de hemel de schade ongedaan maken die ontstond toen mensen tegen Jehovah, „de bron van het leven”, in opstand kwamen. Zelfs ziekte, veroudering en dood zullen verdwijnen (Psalm 36:9). Jezus zal iedereen genezen die hem als Regeerder  aanvaardt. Onder zijn bestuur zullen de volgende beloften uit de Bijbel uitkomen:

▪ „Geen inwoner zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24).

▪ „Hij [God] zal elke traan uit hun ogen wegwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan” (Openbaring 21:4).

Is het geen geruststelling te weten dat God binnenkort een eind zal maken aan alle ellende, zoals hij heeft beloofd? Dat hij ellende nu nog toelaat, mag geen aanleiding zijn om te denken dat hij niet naar onze gebeden luistert.

God bestaat. Hij kan u horen, ook elke uiting van pijn en verdriet. En hij wil heel graag dat u de tijd meemaakt dat alle twijfels en alle pijn verdwenen zijn.