Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Nader dicht tot God

Als God vergeeft, vergeet hij dan ook?

Als God vergeeft, vergeet hij dan ook?

KORT gezegd: ja. Jehovah zegt over mensen die hij goedkeurt: „Ik zal hun dwaling vergeven, en hun zonde zal ik niet meer gedenken” (Jeremia 31:34). Jehovah verzekert ons dus dat als hij zondaars die berouw hebben vergeeft, hij niet meer aan hun zonden denkt. Maar betekent dat echt dat de Schepper van het enorme heelal zich de zonden die hij heeft vergeven niet meer kan herinneren? Ezechiël laat zien hoe God vergeeft en vergeet. (Lees Ezechiël 18:19-22.)

Via de profeet Ezechiël sprak Jehovah het oordeel uit over het ontrouwe Juda. Het volk als geheel was ermee gestopt Jehovah te aanbidden en er was veel geweld in het land. Jehovah voorspelde dat Jeruzalem, de hoofdstad van Juda, door de Babyloniërs verwoest zou worden. Maar midden in de oordeelsboodschap zei Jehovah iets wat hoop gaf. Iedereen kon zelf een keus maken; iedereen was verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag (vers 19, 20).

En als iemand die eerst slechte dingen deed, later het goede ging doen? Jehovah zei: „Wat nu een goddeloze betreft, ingeval hij zich zou afkeren van al zijn zonden die hij heeft begaan, en hij werkelijk al mijn inzettingen zou houden en gerechtigheid en rechtvaardigheid zou oefenen, zal hij beslist blijven leven. Hij zal niet sterven” (vers 21). Als een zondaar liet zien dat hij echt berouw had door zich niet meer opstandig te gedragen, wilde Jehovah hem dus graag vergeven (Psalm 86:5).

Hoe zat het dan met de zonden die hij had begaan? „Al zijn overtredingen die hij heeft begaan — ze zullen niet tegen hem in herinnering worden gebracht”, legde Jehovah uit (vers 22). De zonden van iemand die berouw had, zouden dus „niet tegen hem in herinnering worden gebracht”. Waarom is dat zo interessant?

Het Hebreeuwse woord dat hier vertaald is met ’in herinnering brengen’ kan meer betekenen dan gewoon zich iets te herinneren. Een naslagwerk zegt over dit woord: „Heel vaak impliceert [het] een handeling of komt het voor in combinatie met actieve werkwoorden.” ’In herinnering brengen’ kan dus ook weergegeven worden met ’handelend optreden’. Als Jehovah over een zondaar met berouw zegt dat zijn zonden „niet tegen hem in herinnering [zullen] worden gebracht”, bedoelt Hij dat Hij later niet tegen hem zal optreden naar aanleiding van die zonden, door hem bijvoorbeeld te beschuldigen of te straffen. *

Ezechiël 18:21, 22 laat op een aangrijpende manier zien hoe ver Gods vergevingsgezindheid gaat. Als Jehovah onze zonden vergeeft, zal hij ze later nooit tegen ons gebruiken. In plaats daarvan laat hij de zonden van mensen met berouw achter zich (Jesaja 38:17). Hij wist die zonden uit, alsof ze niet gebeurd zijn (Handelingen 3:19).

Als onvolmaakte mensen hebben we Gods vergeving nodig, want we zondigen heel vaak (Romeinen 3:23). Maar Jehovah wil dat we weten dat als we echt berouw hebben, hij graag wil vergeven. En als hij vergeeft, vergeet hij ook — dat wil zeggen dat hij niet op onze zonden zal terugkomen om ons ooit nog eens te beschuldigen of te straffen. Dat is een hele geruststelling. Voelt u zich niet aangetrokken tot zo’n vergevingsgezinde God?

Bijbelleesgedeelte voor juli:

Ezechiël 6-20

[Voetnoot]

^ ¶5 Zo kan ’zonde gedenken’ de betekenis hebben van „actie ondernemen tegen zondaars” (Jeremia 14:10).