Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wetenschappelijk correct

Wetenschappelijk correct

„Heb ik u niet tevoren geschreven met raadgevingen en kennis, om u de waarachtigheid van ware woorden te tonen, (...) woorden die de waarheid zijn?” — SPREUKEN 22:20, 21.

WAT MAAKT DE BIJBEL ANDERS? Boeken uit de oudheid staan vaak vol onbetrouwbare en gevaarlijke ideeën die door de moderne wetenschap compleet onderuit zijn gehaald. Ook in deze tijd moeten studieboeken aangepast worden aan de nieuwste ontdekkingen. Maar de Bijbel zegt dat de Schepper zijn auteur is en dat Gods Woord ’in eeuwigheid blijft’ (1 Petrus 1:25).

EEN VOORBEELD: De wet van Mozes gebood de Israëlieten om uitwerpselen „buiten de legerplaats” te begraven (Deuteronomium 23:12, 13). Als ze een lijk hadden aangeraakt, moesten ze hun kleding wassen, en als het om een dood mens ging moesten ze ook zichzelf wassen (Leviticus 11:27, 28; Numeri 19:13, 19). Melaatsen moesten in quarantaine tot een lichamelijk onderzoek uitwees dat ze niet meer besmettelijk waren (Leviticus 13:1-8).

WAT DE MODERNE MEDISCHE WETENSCHAP ZEGT: Een goede afvoer van uitwerpselen, handen wassen en quarantaine blijven effectieve manieren om ziekte te bestrijden. Als er geen latrines of andere sanitaire voorzieningen in de buurt zijn, raadt het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (CDC) aan: „Doe uw behoefte niet binnen dertig meter van een water vandaan en begraaf uw ontlasting.” Als gemeenschappen zich op een goede manier van uitwerpselen ontdoen, verminderen de gevallen van diarreeziekten met 36 procent, zo zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Nog geen tweehonderd jaar geleden kwamen artsen erachter dat ze veel patiënten infecteerden als ze hun handen niet wasten nadat ze een lijk hadden aangeraakt. Het CDC noemt handen wassen nog steeds „de meest effectieve manier om de verspreiding van ziekten te voorkomen”. En hoe zit het met quarantaine? In de Saudi Medical Journal stond: „In het beginstadium van een epidemie zouden isolatie en quarantaine weleens de enige manier kunnen zijn om besmettelijke ziekten onder controle te krijgen.”

WAT DENKT U? Zou er nog een heilig boek uit de oudheid zijn dat klopt met de moderne wetenschap? Of is de Bijbel uniek?

„Iedereen moet wel onder de indruk raken van de zorgvuldige hygiënische voorzorgsmaatregelen in de tijd van Mozes.” — MANUAL OF TROPICAL MEDICINE, DR. ALDO CASTELLANI EN DR. ALBERT CHALMERS