Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zomaar een boek?

Zomaar een boek?

 Zomaar een boek?

„De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig (...), opdat de mens Gods volkomen bekwaam zij, volledig toegerust voor ieder goed werk.” — 2 TIMOTHEÜS 3:16, 17.

NIET iedereen zal zo stellig willen zeggen dat de Bijbel van God komt. En u? Welke van de volgende omschrijvingen komt het dichtst bij uw mening over de Bijbel?

• Een hoogstaand literair werk

• Een van de vele heilige boeken die allemaal even belangrijk zijn

• Een boek met verhalen die een diepere moraal hebben

• Het Woord van God

Een vraag die daarmee samenhangt is: maakt het iets uit wat je gelooft? Kijk eens wat de Bijbel zelf zegt: „Alle dingen die eertijds werden geschreven, werden tot ons onderricht geschreven, opdat wij door middel van onze volharding en door middel van de vertroosting uit de Schriften hoop zouden hebben” (Romeinen 15:4). De Bijbel beweert dus geschreven te zijn om ons te leiden, te troosten en hoop te geven.

Maar als de Bijbel alleen maar een literair werk is of een van de vele heilige boeken, zou u dan uzelf en uw gezin erdoor laten leiden, vooral als de inhoud afwijkt van uw eigen normen? Als de Bijbel een verzameling mythen is, zou u dan troost en hoop uit de Bijbelse beloften halen?

Er zijn miljoenen mensen die de Bijbel hebben bestudeerd en ervan overtuigd zijn dat dit boek het unieke Woord van God is. Waarom? Wat maakt de Bijbel anders dan alle andere boeken? In de volgende artikelen kunt u lezen wat vijf unieke kenmerken van de Bijbel zijn.