Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is het echt onmogelijk?

Is het echt onmogelijk?

 Is het echt onmogelijk?

DE Titanic was in 1912 het grootste en meest luxe passagiersschip. Het was zo ingenieus ontworpen dat het als ’onzinkbaar’ werd bezien. Wat er gebeurde is algemeen bekend. Op de eerste reis raakte het schip in de Noord-Atlantische Oceaan een ijsberg en zonk, waarbij zo’n 1500 passagiers omkwamen. Het schip dat ’onmogelijk’ kon zinken verdween in een paar uur naar de bodem van de oceaan.

Het woord onmogelijk kan in verschillende contexten worden gebruikt. We noemen iets misschien onmogelijk als we denken dat het ons niet zal lukken ermee om te gaan, het te doen of het te begrijpen. Veel technologische prestaties van nu werden eens voor onmogelijk gehouden omdat mensen er in die tijd niet toe in staat waren. Veel daarvan hadden ze zelfs nooit voorzien. Een man op de maan zetten, vanaf de aarde een wagentje op Mars besturen, de genetische code van de mens in kaart brengen en live volgen wat er aan de andere kant van een stad of aan de andere kant van de aarde gebeurt — dat zijn dingen die nu mogelijk zijn maar amper vijftig jaar geleden misschien voor onmogelijk werden gehouden. Ronald Reagan, voormalig president van de VS, vatte dit goed samen toen hij een groep vooraanstaande wetenschappers toesprak: „Jullie, aan de top van de technologie, hebben van de onmogelijkheden van gisteren de realiteit van vandaag weten te maken.”

Professor John Brobeck zei over alle verbazingwekkende ontwikkelingen: „Een wetenschapper kan niet meer in alle oprechtheid zeggen dat iets onmogelijk is. Hij kan alleen zeggen dat het onwaarschijnlijk is. Maar hij kan misschien wel zeggen dat iets onmogelijk is uitgaande van onze huidige kennis.” Over iets wat onmogelijk lijkt, zei hij verder: „Er moet een bron van energie ingecalculeerd worden die in onze biologische en fysiologische wetenschappen onbekend is. In de Bijbel wordt deze bron van energie geïdentificeerd als de kracht van God.”

Bij God zijn alle dingen mogelijk

Lang voordat professor Brobeck dit opmerkte, zei Jezus van Nazareth, die wel beschreven is als de grootste mens die ooit  heeft geleefd: „De dingen die bij mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God” (Lukas 18:27). Gods heilige geest is de sterkste kracht in het universum en kan niet met een of andere techniek worden gemeten. De heilige geest kan ons helpen dingen te doen die in onze eigen kracht onmogelijk zijn.

We zitten als mensen weleens in een situatie die we voor ons gevoel onmogelijk aankunnen. Misschien hebben we een dierbare in de dood verloren. Of er zijn zo veel spanningen in ons gezin dat we het gevoel hebben niet verder te kunnen. Of we zitten door onze manier van leven diep in de put en zien geen uitweg. We voelen ons machteloos en wanhopig. Wat kunnen we dan doen?

De Bijbel leert ons dat iemand die in de Almachtige gelooft en bidt om Zijn heilige geest, terwijl hij alles doet wat hij kan om Zijn wil te doen, hulp kan krijgen om schijnbaar onoverkomelijke hindernissen te overwinnen. Jezus gaf de verzekering: „Ik zeg u, dat wie tot deze berg zegt: ’Word opgeheven en in de zee geworpen’, en niet twijfelt in zijn hart, maar geloof heeft dat wat hij zegt, zal gebeuren, het hem ten deel zal vallen” (Markus 11:23). Er is geen enkele situatie die we niet aankunnen als we ons leven laten beïnvloeden door Gods Woord en zijn geest.

Neem bijvoorbeeld een man die 38 jaar getrouwd was toen zijn vrouw aan kanker stierf. Hij was er kapot van. Hij dacht dat hij de situatie niet aan zou kunnen. Soms wilde hij liever dood dan zonder haar verder te moeten. Hij zei dat hij het gevoel had door een „dal van diepe schaduw” te gaan (Psalm 23:4). Nu is hij ervan overtuigd dat elke dag de Bijbel lezen, onder tranen bidden en oprecht de leiding van Gods geest zoeken hem heeft geholpen het verlies te verwerken, wat hij eerst voor onmogelijk had gehouden.

Het huwelijk van een echtpaar dreigde stuk te lopen. De man was agressief en had veel slechte gewoonten. Hij maakte het leven van zijn vrouw onmogelijk. Ze deed zelfs een zelfmoordpoging. Toen ging de man een Bijbelcursus van Jehovah’s Getuigen volgen. Wat hij leerde, hielp hem zijn slechte gewoonten en opvliegendheid te overwinnen. Zijn vrouw stond versteld van die ’onmogelijke’ veranderingen.

Een man die aan de drugs was en losbandig leefde, vertelt dat hij het helemaal niet meer zag zitten. „Ik had totaal geen zelfrespect meer”, zegt hij. Oprecht bad hij: „Heer, ik weet dat u bestaat. Help me alstublieft!” Zijn gebed leidde tot een Bijbelcursus van Jehovah’s Getuigen en uiteindelijk tot ongelofelijke veranderingen in zijn leven. „Ik voelde me vaak schuldig en minderwaardig”, zegt hij. „Soms was ik heel depressief. Maar Gods Woord hielp me om tegen die gevoelens te vechten. Als ik niet kon slapen, zei ik Bijbelteksten op die ik uit m’n hoofd had geleerd. Zo’n mentale ’schoonmaak’ was echt nuttig.” Nu heeft hij een gelukkig huwelijk. Hij en zijn vrouw besteden er veel tijd aan anderen te helpen om op de kracht van Gods Woord te vertrouwen. Vroeger, toen hij zo in de problemen zat, had hij zijn huidige leven voor onmogelijk gehouden.

Deze ervaringen laten zien dat Gods Woord inderdaad kracht heeft en dat zijn heilige geest ’onmogelijke’ dingen in ons leven kan doen. Maar u zegt misschien: „Daar moet je maar in geloven!” Dat is ook zo. De Bijbel zegt zelfs: „Bovendien is het zonder geloof onmogelijk hem [God] welgevallig te zijn” (Hebreeën 11:6). Stel dat een goede vriend, misschien een bankdirecteur of iemand met een hoge positie, tegen u zegt: „Maak je geen zorgen.  Als je ooit iets nodig hebt, moet je gewoon naar mij toe komen.” Zo’n belofte is natuurlijk geruststellend. Maar helaas stellen mensen ons vaak teleur. Misschien veranderen de omstandigheden van uw vriend waardoor hij zich onmogelijk aan zijn goedbedoelde belofte kan houden. Als uw vriend sterft, komt er abrupt een eind aan zijn goede bedoelingen en vermogen te helpen. Maar voor God bestaan er geen onverwachte omstandigheden die een belemmering voor hem kunnen zijn. De Bijbel verzekert ons: „Voor God is niets onmogelijk” (Lukas 1:37, De Nieuwe Bijbelvertaling).

„Gelooft gij dit?”

In de Bijbel staan verschillende voorvallen die bevestigen dat bij God niets onmogelijk is. Hier volgen een paar voorbeelden.

Een vrouw van negentig die Sara heette, moest lachen toen ze hoorde dat ze een zoon zou krijgen. Maar het volk Israël is het bewijs dat dat wel is gebeurd. Een man werd door een grote vis opgeslokt, zat drie dagen in zijn buik en kon later zijn eigen verhaal opschrijven. Die man was Jona. De arts Lukas, die wist wat het verschil is tussen bewusteloos en dood, vertelde dat de jonge man Eutychus vanaf de derde verdieping naar beneden viel en stierf maar weer tot leven werd gebracht. Dit zijn geen sprookjes. Uit een zorgvuldig onderzoek van deze verslagen blijkt dat ze echt zijn gebeurd (Genesis 18:10-14; 21:1, 2; Jona 1:17; 2:1, 10; Handelingen 20:9-12).

Jezus zei iets verrassends tegen Martha, met wie hij bevriend was: „Een ieder die leeft en geloof oefent in mij, zal stellig nooit sterven.” Na deze schijnbaar onmogelijke belofte stelde hij de indringende vaag: „Gelooft gij dit?” Dat is een vraag die voor ons nog steeds interessant is (Johannes 11:26).

Is eeuwig leven op aarde onmogelijk?

In een artikel over de juridische consequenties van een hoge ouderdom wordt gezegd: „Over niet al te lange tijd kunnen we misschien veel langer leven dan nu, mogelijk voor altijd.” In The New Encyclopædia Britannica wordt uitgelegd dat de dood blijkbaar niet veroorzaakt wordt door de afbraak van cellen, slijtage of een ander proces, maar door een of andere onbekende factor die ervoor zorgt dat de lichaamsfuncties gebreken gaan vertonen of ermee ophouden. * Er staat: „Het is mogelijk dat veroudering eigenlijk veroorzaakt wordt door een defect in de besturingsmechanismen die nodig zijn voor een complex proces.”

Hoewel dat allemaal interessant is, geeft de Bijbel een veel sterkere reden om in eeuwig leven te geloven dan iets wat de logica of de wetenschap misschien aandraagt. Onze Schepper, Jehovah God, de Bron van het leven, belooft dat hij „de dood voor eeuwig [zal] verzwelgen” (Psalm 36:9; Jesaja 25:8). Gelooft u dat? Het is een belofte van Jehovah, die onmogelijk kan liegen (Titus 1:2).

[Voetnoot]

^ ¶18 Zie voor meer informatie over veroudering en de levensduur van de mens de coverserie „Hoe lang kunt u leven?” in de Ontwaakt! van mei 2006, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Inzet op blz. 27]

„De onmogelijkheden van gisteren [zijn] de realiteit van vandaag.” — RONALD REAGAN

[Inzet op blz. 28]

Bij wie zoekt u hulp als u in een onmogelijke situatie zit?

[Illustratieverantwoording op blz. 27]

NASA photo