Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Geschiedenis, geen mythen

Geschiedenis, geen mythen

 Geschiedenis, geen mythen

’Ik ben alle dingen van meet af nauwkeurig nagegaan.’ — LUKAS 1:3.

WAT MAAKT DE BIJBEL ANDERS? Legenden en mythen vertellen fantastische verhalen die geen specifieke plaatsen, datums of namen van bestaande personen noemen. Maar de Bijbel bevat ontelbare historische details die de lezer ervan verzekeren dat Gods Woord „volkomen betrouwbaar” is (Psalm 119:160, De Nieuwe Bijbelvertaling).

EEN VOORBEELD: De Bijbel zegt dat ’Nebukadnezar, de koning van Babylon, Jojachin [de koning van Juda] in ballingschap naar Babylon voerde’. Later ’verhief Evil-Merodach, de koning van Babylon, in het jaar dat hij koning werd, het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, uit het huis van bewaring’. Verder ’werd hem [Jojachin] voortdurend vanwege de koning een toegewezen deel verstrekt, zoveel hem dagelijks toekwam, al de dagen van zijn leven’ (2 Koningen 24:11, 15; 25:27-30).

WAT ARCHEOLOGEN HEBBEN ONTDEKT: In de ruïnes van het oude Babylon hebben archeologen staatsdocumenten gevonden uit de tijd dat Nebukadnezar II regeerde. Daarin wordt melding gemaakt van rantsoenen voor gevangenen en anderen die onderhouden werden door het hof. Op deze lijsten staan ook „Yaukin [Jojachin]”, die de „koning van het land Yahud [Juda]” was, en zijn hofhouding. Hoe zit het met Nebukadnezars opvolger, Evil-Merodach? Op een vaas die bij Susa werd gevonden staat: „Paleis van Amil-Marduk [Evil-Merodach], koning van Babylon, zoon van Nebukadnezar, koning van Babylon”.

WAT DENKT U? Is er nog een religieuze tekst uit de oudheid die op het gebied van geschiedenis zo specifiek en nauwkeurig is? Of is de Bijbel uniek?

[Inzet op blz. 5]

„De chronologische en geografische verklaringen zijn nauwkeuriger en betrouwbaarder dan die van alle andere oude documenten.” — A SCIENTIFIC INVESTIGATION OF THE OLD TESTAMENT, ROBERT WILSON

[Illustratie op blz. 5]

Babylonisch document waarin koning Jojachin van Juda wordt genoemd

[Verantwoording]

© bpk, Berlin/Vorderasiatisches Museum, SMB/Olaf M. Tessmer/Art Resource, NY