Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Wat zegt Gods Woord?

Waarom laten christenen zich dopen?

Waarom laten christenen zich dopen?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Wat betekent de doop van een christen?

De doop is een verzoek aan God om een goede relatie met hem. Een christen kan dus niet als baby gedoopt worden; hij of zij moet oud genoeg zijn om over God te leren en een volgeling van Jezus te worden (Handelingen 8:12; 1 Petrus 3:21). Je wordt een volgeling van Jezus door te leren en te doen wat hij heeft gezegd. (Lees Mattheüs 28:19, 20.)

In de tijd van Jezus’ apostelen kwamen veel mensen gelijk in actie als ze meer over God en Jezus te weten kwamen. Toen een man bijvoorbeeld hoorde dat mensen door Jezus’ dood gered kunnen worden, werd hij meteen een volgeling van hem. In deze tijd hebben veel oprechte mensen ervoor gekozen Jezus te volgen. (Lees Handelingen 8:26-31, 35-38.)

2. Waarom liet Jezus zich dopen?

Jezus was ongeveer dertig toen Johannes de Doper hem in het water van de Jordaan onderdompelde. Door zijn doop liet hij zien dat hij besloten had Gods wil te doen (Hebreeën 10:7). Dat betekende onder andere dat hij zijn leven moest opofferen voor de zonden van de mensen. Hij had altijd al van zijn Vader, Jehovah, gehouden en naar hem geluisterd, ook voordat hij uit de hemel naar de aarde kwam. (Lees Markus 1:9-11; Johannes 8:29; 17:5.)

  3. Waarom moet een christen zich laten dopen?

Onze situatie is anders dan die van Jezus: wij zijn als zondaars geboren. Maar dankzij Jezus’ offerdood kunnen we een goede relatie met God hebben (Romeinen 5:10, 12; 12:1, 2). We kunnen zelfs van hem worden en bij zijn gezin gaan horen (2 Korinthiërs 6:18). Iemand krijgt dat voorrecht door zich in een persoonlijk gebed aan Jehovah op te dragen. Daarmee belooft hij om de rest van zijn leven Gods wil te doen. Door zich daarna te laten dopen, laat hij in het openbaar zien dat hij zich aan God heeft opgedragen. (Lees Mattheüs 16:24; 1 Petrus 4:2.)

4. Wat moet iemand van tevoren doen?

Jehovah’s Getuigen geven Bijbelles aan iedereen die graag een hechte band met God wil hebben. Als u de Bijbel bestudeert en naar christelijke vergaderingen gaat, wordt uw liefde voor God en uw geloof in hem sterker. Het zal u ook helpen een beter mens te worden. Door te werken aan liefde, geloof en andere eigenschappen die Jehovah graag ziet, zult u zich kunnen houden aan uw belofte om hem voor altijd te dienen. (Lees Johannes 17:3; Hebreeën 10:24, 25.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 18 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.