Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Maakt het iets uit?

Maakt het iets uit?

 Maakt het iets uit?

„Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” — JOHANNES 8:32.

IN DE Bijbel vinden we de waarheid die ons vrij kan maken van verwarrende of zelfs misleidende opvattingen over Jezus. Maar maakt het iets uit wat we over hem geloven? Ja, want Jehovah en Jezus vinden het belangrijk. En wij zouden het ook belangrijk moeten vinden.

Waarom vindt Jehovah het belangrijk? Simpel gezegd omdat ’God liefde is’ (1 Johannes 4:8). Hij wil dat we voor altijd leven en gelukkig zijn. Jezus zei: „God heeft de [mensen]wereld zozeer liefgehad dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die geloof oefent in hem (...) eeuwig leven zou hebben” (Johannes 3:16). Jehovah heeft zijn Zoon gestuurd om ons te verlossen en het mogelijk te maken dat we voor eeuwig in een paradijs op aarde kunnen leven, wat vanaf het begin zijn bedoeling was (Genesis 1:28). Hij wil dat eeuwige leven heel graag geven aan mensen die de waarheid over zijn Zoon kennen en ernaar leven (Romeinen 6:23).

Waarom vindt Jezus het belangrijk? Jezus houdt ook van mensen. Hij was bereid zijn leven voor ons te geven en toonde zo zelfopofferende liefde (Johannes 15:13). Hij wist dat mensen alleen daardoor gered konden worden (Johannes 14:6). Het is logisch dat hij wil dat zo veel mogelijk mensen voordeel hebben van zijn loskoopoffer. Daarom gaf hij zijn volgelingen de opdracht mensen over de hele wereld te leren wat Gods wil en voornemen is (Mattheüs 24:14; 28:19, 20).

Waarom moet u het belangrijk vinden? Denk eens aan uw gezondheid en uw gezin, dingen die waarschijnlijk veel voor u betekenen. Wilt u graag een goede gezondheid en een beter leven voor uzelf en uw gezin? Jehovah geeft u en uw dierbaren via Jezus het vooruitzicht op een volmaakte gezondheid en eindeloos leven in een nieuwe wereld zonder leed en pijn (Psalm 37:11, 29; Openbaring 21:3, 4). Spreekt dat u aan? Dan is er wel iets wat u moet doen.

Kijk nog eens naar de Bijbeltekst bovenaan: „Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” De waarheid over Jezus en zijn rol bij het realiseren van Gods wil kan ons vrijmaken van de ergste slavernij die er bestaat: slavernij aan zonde en dood. Maar daarvoor moet u „de waarheid kennen”. Zou u meer willen weten over deze waarheid en wat u moet doen om er profijt van te hebben? Jehovah’s Getuigen zullen u daar graag bij helpen.