Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Indien gij in mijn woord blijft . . .”

„Indien gij in mijn woord blijft . . .”

 „Indien gij in mijn woord blijft . . .”

„Indien gij in mijn woord blijft, zijt gij werkelijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” — JOHANNES 8:31, 32.

Wat het betekent: Jezus’ „woord” slaat op de dingen die hij onderwees; die kwamen van een hogere bron want Jezus zei: „De Vader, die mij heeft gezonden, heeft mij zelf een gebod gegeven met betrekking tot wat ik zeggen en wat ik spreken moet” (Johannes 12:49). In een gebed tot zijn hemelse Vader, Jehovah God, zei hij: „Uw woord is waarheid.” Hij haalde vaak Gods Woord aan ter ondersteuning van wat hij onderwees (Johannes 17:17; Mattheüs 4:4, 7, 10). Ware christenen blijven dus in zijn woord, dat wil zeggen: ze aanvaarden Gods Woord, de Bijbel, als waarheid en als de hoogste autoriteit voor wat ze geloven en doen.

Hoe de eerste christenen dat deden: De apostel Paulus had net als Jezus respect voor Gods Woord. Hij schreef: „De gehele Schrift is door God geïnspireerd en nuttig” (2 Timotheüs 3:16). Mannen die de taak kregen andere christenen te onderwijzen, moesten ’stevig vasthouden aan het getrouwe woord’ (Titus 1:7, 9). De eerste christenen kregen de raad zich niet te laten misleiden door „de filosofie en door ijdel bedrog overeenkomstig de overlevering van mensen, overeenkomstig de elementaire dingen van de wereld en niet overeenkomstig Christus” (Kolossenzen 2:8).

Wie passen nu in het plaatje? In de Dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring, aangenomen in 1965 en geciteerd in de Katechismus van de katholieke kerk, staat: „De heilige Overlevering en de heilige Schrift zijn dus nauw met elkaar verbonden. (...) Bijgevolg is de heilige Schrift niet de enige bron, waaruit de [katholieke] Kerk haar zekerheid put omtrent al het geopenbaarde. Derhalve moet men beide met eenzelfde liefde [en] eenzelfde eerbied aanvaarden en vereren.” In een artikel in het tijdschrift Maclean’s werd een geestelijke uit Toronto (Canada) geciteerd: „Waarom hebben we een ’revolutionaire’ stem van tweeduizend jaar geleden nodig om ons te leiden? We hebben zelf geweldige ideeën, die constant worden afgezwakt omdat we ze moeten onderbouwen met wat Jezus en de Bijbel zeggen.”

De New Catholic Encyclopedia zegt over Jehovah’s Getuigen: „Ze bezien de Bijbel als de enige basis voor wat ze geloven en voor hun gedragsregels.” Kort geleden onderbrak een man in Canada een Getuige van Jehovah toen ze zich wilde voorstellen. Hij wees naar haar bijbel en zei: „Ik weet wie u bent. Ik zie het aan uw handelsmerk.”