Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

„Geen deel van de wereld”

„Geen deel van de wereld”

„Geen deel van de wereld”

„De wereld heeft hen gehaat, omdat zij geen deel van de wereld zijn.” — JOHANNES 17:14.

Wat het betekent: Jezus hoorde niet bij de wereld: hij was neutraal in de maatschappelijke en politieke conflicten van die tijd. Hij legde uit: „Indien mijn koninkrijk een deel van deze wereld was, zouden mijn dienaren hebben gestreden, opdat ik niet aan de joden overgeleverd zou worden. Maar mijn koninkrijk is nu eenmaal niet uit deze bron” (Johannes 18:36). Hij gaf zijn volgelingen ook de raad om gedrag, spraak en opvattingen die in Gods Woord worden afgekeurd te vermijden (Mattheüs 20:25-27).

Hoe de eerste christenen dat deden: In een essay over religie schreef Jonathan Dymond dat de eerste christenen „weigerden aan [oorlogen] deel te nemen; ongeacht wat de consequenties waren: hetzij smaad, gevangenzetting of de dood”. Ze wilden nog liever lijden dan van hun neutrale standpunt af te stappen. Ook door hun normen en waarden waren ze anders. Tegen christenen werd gezegd: „Zij vinden het vreemd dat u niet langer meedoet aan hun liederlijke uitspattingen en ze spreken daarom kwaad over u” (1 Petrus 4:4, De Nieuwe Bijbelvertaling). De historicus Will Durant schreef dat christenen „de pleziermakende heidense wereld stoorden met hun vroomheid en fatsoen”.

Wie passen nu in het plaatje? De New Catholic Encyclopedia zegt over christelijke neutraliteit: „Dienstweigering op grond van gewetensbezwaren is moreel niet te verdedigen.” Een rapport van de mensenrechtenorganisatie African Rights over de genocide in Rwanda in 1994 toonde aan dat alle kerken eraan deelgenomen hadden, „behalve Jehovah’s Getuigen” (Reformierte Presse).

Een leraar op een middelbare school klaagde dat tijdens de Holocaust „geen enkele groep of organisatie van gewone burgers zich uitsprak tegen het grote aantal leugens, wreedheden en uiteindelijke gruweldaden”. Nadat hij informatie had gekregen van het U.S. Holocaust Memorial Museum, schreef hij: „Nu heb ik mijn antwoord.” Hij was te weten gekomen dat Jehovah’s Getuigen vasthielden aan wat ze geloofden ondanks dat ze wreed behandeld werden.

Hoe zit het met normen en waarden? „De meerderheid van de jonge katholieke volwassenen is het tegenwoordig niet eens met de opvattingen van de kerk over dingen als samenwonen [en] seks voor het huwelijk”, zegt het tijdschrift U.S. Catholic. Daarin wordt ook een diaken geciteerd, die zei: „Een groot percentage bij ons — ik denk ruim 50 procent — woont al samen als ze gaan trouwen.” The New Encyclopædia Britannica zegt dat Jehovah’s Getuigen „in hun gedrag aan hoge normen en waarden vasthouden”.