Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Wanneer komt de oorlog van Armageddon?

Wanneer komt de oorlog van Armageddon?

 Wanneer komt de oorlog van Armageddon?

„Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën en stammen en volken en talen. (...) Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen.” — OPENBARING 7:9, 14.

DE TIJD is rijp voor de oorlog van Armageddon. Waarom?

Er bestaat al een wereldwijde gemeenschap van mensen die Jehovah dienen en naar de hoge normen uit de Bijbel leven. Met Gods hulp vormen miljoenen mensen uit alle landen, stammen en talen een eensgezinde en liefdevolle broederschap. Zo’n broederschap bestaat onder Jehovah’s Getuigen (Johannes 13:35).

Binnenkort zal Satan zijn legers verzamelen en deze vredige en schijnbaar weerloze mensen aanvallen. Dat zal zijn grootste aanval ooit zijn (Ezechiël 38:8-12; Openbaring 16:13, 14, 16). Hoe weten we dat dat binnenkort zal gebeuren? De Bijbel beschrijft specifieke gebeurtenissen waardoor we kunnen weten wanneer de oorlog van Armageddon komt. Veel van die dingen zijn nu al te zien.

Dingen die u nu ziet gebeuren

Jezus’ leerlingen vroegen hem hoe mensen zouden weten dat „het besluit van het samenstel van dingen” aangebroken was (Mattheüs 24:3). Jezus antwoordde: „Natie zal tegen natie opstaan en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen in de ene plaats na de andere voedseltekorten en aardbevingen zijn.” Hij zei verder: „Al deze dingen zijn een begin van weeën der benauwdheid” (Mattheüs 24:7, 8). De apostel Paulus noemde deze periode „de laatste dagen” en zei dat het tijden zouden zijn „die moeilijk zijn door te komen” (2 Timotheüs 3:1). Vindt u ook niet dat deze profetieën dingen beschrijven die nu gebeuren?

Waarom zou deze periode zo moeilijk zijn? De apostel Johannes geeft het antwoord. Hij  voorspelde dat er „een korte tijdsperiode” zou zijn waarin de invloed van Satan en zijn demonen beperkt is tot de aarde. In die tijd zou Satan woedend zijn (Openbaring 12:7-12). Merkt u niet dat mensen over de hele wereld tegenwoordig snel kwaad worden en er niet voor terugschrikken geweld te gebruiken?

Jezus zei ook dat er in deze moeilijke tijd een bijzonder werk gedaan zou worden: „Dit goede nieuws van het koninkrijk [van God] zal op de gehele bewoonde aarde worden gepredikt tot een getuigenis voor alle natiën, en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14). Jehovah’s Getuigen prediken het goede nieuws van Gods koninkrijk nu in meer dan 235 landen en in meer dan 500 talen. De twee Bijbelse tijdschriften die ze uitgeven, De Wachttoren en Ontwaakt!, zijn verreweg de meest verspreide tijdschriften ter wereld. Ook hebben de Getuigen de Bijbel in zo’n 100 talen vertaald. Hun werk wordt door vrijwilligers gedaan en wordt helemaal met vrijwillige bijdragen bekostigd. Zou dit bijzondere predikingswerk een vervulling van Jezus’ profetie kunnen zijn?

De Bijbel vertelt ook welke gebeurtenissen rechtstreeks tot de oorlog tussen Jehovah God en zijn tegenstanders zullen leiden. Hier volgen drie van zulke profetieën waarvan u de vervulling zult zien.

Dingen die u binnenkort ziet gebeuren

Profetie 1. De Bijbel zegt dat de wereldleiders een belangrijke bekendmaking van „vrede en zekerheid” zullen doen. Ze denken misschien dat ze grote problemen bijna opgelost hebben. Maar de gebeurtenissen die op deze bewering volgen, zullen allesbehalve vredig zijn (1 Thessalonicenzen 5:1-3).

Profetie 2. Daarna zullen verschillende regeringen besluiten om tegen de religieuze organisaties in actie te komen. Deze regeringen worden in de Bijbel afgebeeld door een wild beest, en de valse religies door een vrouw die op dat beest zit (Openbaring 17:3, 15-18). Het symbolische beest zal zonder het te weten doen wat God wil door religies te vernietigen die ten onrechte beweren God te vertegenwoordigen.

Johannes beschrijft dit als volgt: „De tien hoorns die gij gezien hebt, en het wilde beest, die zullen de hoer haten en zullen haar woest en naakt maken, en ze zullen haar vleesdelen opeten en zullen haar geheel met vuur verbranden. Want God heeft het hun in het hart gegeven zijn gedachte uit te voeren” (Openbaring 17:16, 17).

Profetie 3. Na deze succesvolle aanval op valse religie zal Satan regeringen en legermachten aanvoeren bij een aanval op Jehovah’s aanbidders (Openbaring 7:14; Mattheüs 24:21).

Wat betekent dit voor u?

Als u nog niet de gelegenheid hebt gehad om de Bijbel goed te bestuderen, vindt u het misschien moeilijk te geloven dat het bovenstaande zal gebeuren. Maar er zijn goede redenen om erop te vertrouwen dat elk detail zal uitkomen en dat dit allemaal niet lang meer zal duren. Het grote aantal Bijbelprofetieën die al zijn uitgekomen, geven die verzekering. *

Waarom zou u niet eens aan Jehovah’s Getuigen vragen waarom ze ervan overtuigd zijn dat „de oorlog van de grote dag van God de Almachtige” dichtbij is en waarom u er niet bang voor hoeft te zijn? Vraag ze wat iemand volgens de Bijbel moet doen om door Jehovah God beschermd te worden (Openbaring 16:14). Wat u te weten komt kan uw kijk op de toekomst veranderen.

[Voetnoot]

^ ¶17 Zie voor bewijzen dat Bijbelprofetieën zijn uitgekomen hoofdstuk 2 en 9 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Inzet op blz. 8]

Zou het werk van Jehovah’s Getuigen een vervulling van Bijbelprofetieën kunnen zijn?