Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Wat zegt Gods Woord?

Waarom heeft God een organisatie?

Waarom heeft God een organisatie?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Waarom organiseerde God de Israëlieten?

God organiseerde afstammelingen van Abraham tot een natie en gaf ze wetten. Hij noemde die natie Israël en gaf ze de taak om zijn Woord (de Heilige Geschriften) en de ware aanbidding te beschermen (Psalm 147:19, 20). Daar hebben mensen uit alle landen voordeel van gehad. (Lees Genesis 22:18.)

God koos de Israëlieten als zijn getuigen. Als ze gehoorzaam waren, hadden ze voordeel van Gods wetten (Deuteronomium 4:6). Door de geschiedenis van de Israëlieten te bestuderen kunnen we de ware God beter leren kennen. (Lees Jesaja 43:10, 12.)

2. Waarom zijn ware christenen georganiseerd?

Na verloop van tijd verloor Israël Gods goedkeuring. Jehovah verving die natie door de christelijke gemeente (Mattheüs 21:43; 23:37, 38). Eerst waren de Israëlieten getuigen van God. Nu dienen ware christenen als Jehovah’s getuigen. (Lees Handelingen 15:14, 17.)

Jezus organiseerde zijn volgelingen zodat zij over Jehovah konden getuigen en wereldwijd volgelingen konden maken (Mattheüs 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Dat werk is bijna op zijn hoogtepunt. Jehovah heeft voor het eerst miljoenen mensen uit alle landen verenigd in de ware aanbidding (Openbaring 7:9, 10). Nog een reden waarom ware christenen georganiseerd zijn, is dat ze elkaar kunnen aanmoedigen en helpen. Over de hele wereld volgen ze op hun bijeenkomsten hetzelfde programma van Bijbels onderwijs. (Lees Hebreeën 10:24, 25.)

 3. Hoe zijn Jehovah’s Getuigen in deze tijd begonnen?

De huidige organisatie van Jehovah’s Getuigen begon in de jaren zeventig van de negentiende eeuw. Een kleine groep Bijbelonderzoekers begon toen Bijbelse waarheden die lange tijd verloren waren opnieuw te ontdekken. Ze wisten dat Jezus de christelijke gemeente had georganiseerd voor de prediking. Daarom startten ze een internationaal predikingswerk. In 1931 gingen ze zich Jehovah’s Getuigen noemen. (Lees Handelingen 1:8; 2:1, 4; 5:42.)

4. Hoe zijn Jehovah’s Getuigen in deze tijd georganiseerd?

In de eerste eeuw trokken christelijke gemeenten in veel landen voordeel van een centraal bestuurslichaam dat Jezus erkende als Hoofd van de gemeente (Handelingen 16:4, 5). Ook in deze tijd erkennen Jehovah’s Getuigen Jezus als hun Leider (Mattheüs 23:9, 10). Ze hebben ook profijt van de leiding van een Besturend Lichaam van ervaren ouderlingen die Bijbelse raad en aanmoediging geven aan de ruim honderdduizend gemeenten. Elke gemeente heeft ouderlingen, ook wel opzieners genoemd. Deze bekwame mannen zorgen met liefde voor Gods kudde. (Lees 1 Petrus 5:2, 3.)

Jehovah’s Getuigen zijn georganiseerd om het goede nieuws te prediken en volgelingen te maken. Ze vertalen, drukken en verspreiden Bijbelstudiemateriaal in ruim vijfhonderd talen om mensen overal te helpen. Net als de apostelen prediken ze huis aan huis (Handelingen 20:20). Ze bieden oprechte mensen die van de waarheid houden een privé-Bijbelcursus aan. Omdat Jehovah’s aanbidders graag Gods wil doen en anderen helpen, zijn ze een organisatie van gelukkige mensen. (Lees Psalm 33:12; Handelingen 20:35.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 19 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.