Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Armageddon: Wat het volgens sommigen is

Armageddon: Wat het volgens sommigen is

 Armageddon: Wat het volgens sommigen is

„En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armagéddon.” — OPENBARING 16:16, Statenvertaling (editie 1977).

WAAR denkt u aan bij het woord Armageddon? Waarschijnlijk komen er allerlei verschrikkelijke beelden bij u op. Hoewel het woord maar één keer in de Bijbel voorkomt, wordt het door de media en door religieuze leiders vaak gebruikt.

Komen gangbare opvattingen van Armageddon overeen met wat de Bijbel leert? Dat is een belangrijke vraag. Waarom? Als u de waarheid over Armageddon weet, kunt u bevrijd worden van onnodige angst. U kunt een positiever toekomstbeeld krijgen en anders over God gaan denken.

Hier volgen drie gangbare opvattingen over Armageddon, die we gaan vergelijken met wat de Bijbel echt leert.

  1. IS ARMAGEDDON EEN RAMP DIE DOOR MENSEN VEROORZAAKT WORDT?

Verslaggevers en onderzoekers gebruiken het woord Armageddon vaak voor rampen die door mensen veroorzaakt zijn. Zo werden de Eerste en de Tweede Wereldoorlog door sommigen Armageddon genoemd. Later waren mensen bang dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie kernwapens op elkaar zouden afvuren. In de media werd dat potentiële conflict „een nucleair armageddon” genoemd. In deze tijd waarschuwen onderzoekers voor een komend „klimaat-armageddon” omdat ze denken dat vervuiling drastische veranderingen in het weer zal veroorzaken.

Wat dat zou betekenen: De toekomst van de aarde en al het leven erop zou volledig in handen zijn van de mens. Als regeringen onverstandige beslissingen nemen, zou de aarde blijvende schade oplopen.

Wat de Bijbel leert: God zal niet toelaten dat mensen de aarde ruïneren. De Bijbel verzekert ons dat Jehovah * de aarde ’niet voor niets’ heeft gemaakt. Hij heeft haar juist gemaakt ’om bewoond te worden’ (Jesaja 45:18). In plaats van toe te laten dat mensen de aarde helemaal kapotmaken, zal hij vernietigen wie de aarde vernietigen (Openbaring 11:18).

2. IS ARMAGEDDON EEN NATUURRAMP?

Soms gebruiken verslaggevers het woord Armageddon voor grote natuurrampen. In 2010 sprak een bericht over „’Armageddon’ in Haïti”. Het beschreef het lijden, de schade en het verlies aan levens als gevolg van de zware aardbeving die het land in puin legde. Reporters en filmmakers gebruiken de term niet alleen voor rampen die al gebeurd zijn, maar ook voor dingen die nog kunnen gebeuren. Ze hebben het woord Armageddon bijvoorbeeld gebruikt voor de gevolgen die het zou hebben als een asteroïde zou inslaan.

Wat dat zou betekenen: Armageddon zou een toevallige gebeurtenis zijn waarbij lukraak onschuldige slachtoffers omkomen. Er zou niet veel zijn wat je kunt doen om jezelf te beschermen.

Wat de Bijbel leert: In Armageddon worden niet zomaar willekeurig mensen gedood. Alleen de slechte mensen zullen vernietigd worden. De Bijbel belooft: „Nog maar een korte tijd en de goddeloze zal er niet meer zijn; en gij zult stellig acht geven op zijn plaats, en hij zal er niet zijn” (Psalm 37:10).

3. VERNIETIGT GOD DE AARDE IN ARMAGEDDON?

Veel gelovige mensen denken dat er een laatste confrontatie tussen goed en kwaad zal zijn die zal leiden tot het einde van onze planeet. Uit een enquête in de VS (gehouden door Princeton Survey Research Associates) bleek dat 40 procent van de volwassenen geloofde dat de wereld zal eindigen met „een strijd in Armageddon”.

Wat dat zou betekenen: Het zou niet de bedoeling zijn geweest dat mensen voor altijd  op aarde leven of dat de aarde eeuwig blijft bestaan. God zou de mens gemaakt hebben om vroeg of laat te sterven.

Wat de Bijbel leert: De Bijbel zegt duidelijk: „Hij [God] heeft de aarde op haar vaste plaatsen gegrondvest; ze zal tot onbepaalde tijd, of voor eeuwig, niet aan het wankelen worden gebracht” (Psalm 104:5). Over de bewoners van de aarde zegt de Bijbel: „De rechtvaardigen, die zullen de aarde bezitten, en zij zullen er eeuwig op verblijven” (Psalm 37:29).

Het is duidelijk dat de Bijbel veel gangbare opvattingen over Armageddon tegenspreekt. Maar wat is Armageddon dan wel?

[Voetnoot]

^ ¶9 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.