Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Wat zegt Gods Woord?

Voorspelt de Bijbel de toekomst?

Voorspelt de Bijbel de toekomst?

Dit artikel gaat in op vragen waar u misschien ook weleens over nagedacht hebt. Het laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Zijn Bijbelprofetieën vaag?

Alleen de Almachtige God kan de toekomst precies voorspellen (Amos 3:7). Hij had bijvoorbeeld lang geleden de komst voorspeld van de Messias, de Christus. De Messias zou een afstammeling zijn van de gelovige Abraham. Hij zou een regeerder zijn die ervoor gaat zorgen dat gehoorzame mensen weer volmaakt worden en nooit meer ziek zijn (Genesis 22:18; Jesaja 53:4, 5). Deze beloofde regeerder zou uit Bethlehem komen. (Lees Micha 5:2.)

Jezus was die Messias. Ruim zevenhonderd jaar van tevoren voorspelde de Bijbel dat de Messias als kind van een maagd geboren zou worden en dat de mensen op hem neer zouden kijken. Hij zou zijn leven geven voor de zonden van velen, en hij zou bij de rijken begraven worden (Jesaja 7:14; 53:3, 9, 12). En vijfhonderd jaar van tevoren zei de Bijbel dat hij op een ezel Jeruzalem zou binnenrijden en voor dertig zilverstukken verraden zou worden. Alles kwam precies uit. (Lees Zacharia 9:9; 11:12.)

2. Voorspelt God datums?

Meer dan vijfhonderd jaar van tevoren voorspelde de Bijbel precies het jaar waarin de Messias zou komen. De tijd tot zijn komst werd aangegeven in jaarweken, wat betekent dat elke ’week’ zeven jaar duurde. Er zouden 7 plus 62 jaarweken zijn, in totaal 69. Dat is dus 483 jaar. Volgens de Bijbel begon die periode toen Gods aanbidder Nehemia in Jeruzalem aankwam en de stad begon te herbouwen. Uit de Perzische geschiedenis blijkt dat dat in 455 v.Chr. was (Nehemia 2:1-5). Precies 483 jaar later, in 29 n.Chr., werd Jezus als de Messias gedoopt. (Lees Daniël 9:25.)

  3. Zijn er Bijbelprofetieën die nu uitkomen?

Jezus profeteerde belangrijke gebeurtenissen voor onze tijd. In zijn profetie noemt hij het goede nieuws van Gods koninkrijk. Dat koninkrijk zal wereldwijd een bevrijding zijn voor mensen die van God houden, want het zal een eind maken aan de slechte wereld waar we nu in leven. (Lees Mattheüs 24:14, 21, 22.)

Bijbelprofetieën geven een precieze beschrijving van de laatste dagen van deze wereld. De Bijbel laat zien dat mensen de aarde zouden ruïneren, wat je in een tijd van vooruitgang niet zou verwachten. Er zou steeds meer ellende zijn door oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en epidemieën (Lukas 21:11; Openbaring 11:18). Normen en waarden zouden verdwijnen. En in die moeilijke tijd zouden Jezus’ volgelingen het goede nieuws van Gods koninkrijk in alle landen prediken. (Lees Mattheüs 24:3, 7, 8; 2 Timotheüs 3:1-5.)

4. Hoe ziet de toekomst eruit?

De Almachtige God is goede dingen van plan met mensen die hem trouw zijn. Jezus Christus, de Messias, zal samen met zijn mederegeerders vanuit de hemel de aarde besturen. Zij vormen de regering van het Koninkrijk, duizend jaar lang. De doden zullen levend gemaakt worden en de kans krijgen om te laten zien of ze eeuwig leven waard zijn. Verder zal het Koninkrijk iedereen gezond maken. Er zal geen ziekte of dood meer zijn. (Lees Openbaring 5:10; 20:6, 12; 21:4, 5.)

Zie voor meer informatie bladzijde 23-25 en 197-201 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?