Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Adviezen voor het gezinsleven

Werk als echtpaar aan je spiritualiteit

Werk als echtpaar aan je spiritualiteit

Frederick *: „Toen we pas getrouwd waren, stond ik erop dat mijn vrouw en ik samen de Bijbel bestudeerden. Ik wilde per se dat ze zich concentreerde tijdens de studie. Maar Leanne kon gewoon niet stilzitten. En als ik een vraag stelde, zei ze alleen ja of nee. Dat was niet wat ik me van een Bijbelstudie voorstelde.”

Leanne: „Ik was achttien toen ik met Frederick trouwde. We deden altijd onze Bijbelstudie, maar Frederick gebruikte de studie om me op al mijn fouten te wijzen en me te vertellen hoe ik een betere vrouw kon worden. Ik werd er echt ontmoedigd en verdrietig van!”

WAT was het probleem met Frederick en Leanne? Hun bedoelingen waren goed. Ze hielden allebei van God. En ze zagen allebei in dat het belangrijk is samen de Bijbel te bestuderen. Maar wat ze dichter bij elkaar had moeten brengen, leek juist het tegenovergestelde effect te hebben. Ze studeerden wel samen, maar ze werkten niet aan hun spiritualiteit.

Wat is spiritualiteit? Waarom moeten echtparen eraan werken? Met wat voor problemen kunnen ze te maken krijgen, en hoe kunnen ze die overwinnen?

Wat is spiritualiteit?

Met spiritualiteit of „geestelijke gezindheid” wordt een geestelijke levenshouding bedoeld (Judas 18, 19). De Bijbelschrijver Paulus maakt duidelijk wat het verschil is tussen iemand die geestelijk en iemand die vleselijk ingesteld is. Mensen met een vleselijke instelling concentreren zich meer op zichzelf dan op anderen. Ze doen wat ze zelf denken dat goed is en doen geen moeite om zich aan Gods normen te houden (1 Korinthiërs 2:14; Galaten 5:19, 20).

Geestelijk ingestelde mensen hebben juist waardering voor Gods normen. Ze zien Jehovah God als hun Vriend en proberen op hem te  lijken (Efeziërs 5:1). Daarom zijn ze liefdevol, vriendelijk en zachtaardig tegenover anderen (Exodus 34:6). En ze gehoorzamen God zelfs wanneer het slecht uitkomt (Psalm 15:1, 4). Darren, die in Canada woont en 35 jaar getrouwd is, zegt: „Volgens mij is een geestelijk ingesteld persoon iemand die altijd bedenkt dat wat hij zegt en doet van invloed is op zijn vriendschap met God.” Zijn vrouw Jane zegt: „Ik denk dat een geestelijk ingestelde vrouw iemand is die elke dag haar best doet om de vrucht van Gods geest tot een deel van haar persoonlijkheid te maken” (Galaten 5:22, 23).

Natuurlijk hoeft iemand niet getrouwd te zijn om aan een geestelijke instelling te werken. De Bijbel leert dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om God steeds beter te leren kennen en zijn eigenschappen na te volgen (Handelingen 17:26, 27).

Waarom als echtpaar aan je spiritualiteit werken?

Waarom moet een echtpaar dan proberen samen aan hun spiritualiteit te werken? Ter illustratie: Twee tuiniers hebben een stuk grond en willen er groente op verbouwen. De één wil in een bepaalde tijd van het jaar zaaien, en de ander vindt dat dat later moet gebeuren. De één wil een bepaalde kunstmest gebruiken, maar de ander vindt dat helemaal niet nodig. De één wil elke dag in de tuin werken. De ander vindt het prima om met zijn armen over elkaar toe te kijken. Als het zo gaat, levert de tuin misschien wel iets op, maar niet zo veel als wanneer de tuiniers het er allebei over eens zijn wat er moet gebeuren en dan samen aan de slag gaan.

Zo is het ook in een huwelijk. Als maar één van de twee aan een geestelijke instelling werkt, zou de relatie sterker kunnen worden (1 Petrus 3:1, 2). Maar het is natuurlijk veel beter als beide partners naar Gods normen willen leven en hun best doen om elkaar te steunen in hun dienst voor God! „Twee zijn beter dan één”, schreef de wijze koning Salomo. Waarom? „Omdat zij een goede beloning hebben voor hun harde werk. Want indien een van hen zou vallen, kan de ander zijn metgezel oprichten” (Prediker 4:9, 10).

Waarschijnlijk wil je heel graag samen met je partner aan een geestelijke instelling werken. Maar net als bij tuinieren is alleen willen niet genoeg. Kijk eens naar twee problemen die je kunt tegenkomen, en hoe je die kunt overwinnen.

PROBLEEM 1: We hebben geen tijd.

„Mijn man haalt me om zeven uur ’s avonds van mijn werk”, zegt Sue, die nog niet zo lang getrouwd is. „Als we thuiskomen, moet alles nog gedaan worden. Het is een gevecht tussen geest en lichaam: onze geest zegt dat we er samen tijd aan moeten besteden om God beter te leren kennen, maar ons lichaam schreeuwt om rust.”

Een mogelijke oplossing: Wees flexibel en behulpzaam. Sue zegt: „Mijn man en ik hebben besloten eerder op te staan en voordat we naar ons werk gaan samen een stukje uit de Bijbel te lezen en te bespreken. Hij helpt me ook met het huishouden zodat er nog tijd overblijft om even samen te zijn.” Wat zijn de voordelen? Haar man Ed zegt: „Ik heb gemerkt dat als Sue en ik regelmatig samen over geestelijke dingen praten, we beter met onze problemen kunnen omgaan en ons minder zorgen maken.”

Het is ook heel belangrijk er elke dag wat tijd voor te nemen om met elkaar te bidden. Waarom? Ryan, die zestien jaar getrouwd is, zegt: „Een tijdje geleden ging het helemaal niet goed met onze relatie. Maar we maakten iedere avond tijd om samen te bidden, en we deelden onze zorgen met God. Ik denk dat samen bidden ons heeft geholpen onze problemen op te lossen en weer gelukkig te worden.”

SUGGESTIE: Zet aan het eind van de dag een paar minuten opzij om positieve  dingen te bespreken die jullie als echtpaar hebben meegemaakt en waar je God voor kunt bedanken. Praat ook over dingen waar je moeite mee hebt en waar vooral Gods hulp bij nodig is. Maar gebruik dit moment niet om de fouten van je partner op te sommen. Noem in gebed alleen de dingen waar je samen aan moet werken. Probeer de volgende dag toe te passen wat jullie in gebed hebben gevraagd.

PROBLEEM 2: We zitten niet op hetzelfde niveau.

„Ik ben nooit een lezer geweest”, zegt Tony. Zijn vrouw Natalie zegt: „Ik vind het heerlijk om te lezen, en ik praat graag over wat ik gelezen heb. Soms denk ik dat Tony zich een beetje overdonderd voelt als we samen onze Bijbelse lectuur bestuderen.”

Een mogelijke oplossing: Wees een steun voor elkaar; zie de ander niet als een rivaal en sta niet snel met een oordeel klaar. Uit je waardering voor de sterke punten van je partner en help hem of haar daarin te groeien. „Het enthousiasme van mijn vrouw voor Bijbelse onderwerpen kan weleens een beetje overweldigend zijn,” zegt Tony, „en ik vond het nooit prettig om geestelijke onderwerpen met haar te bespreken. Maar Natalie steunt me echt. Nu bespreken we regelmatig geestelijke dingen en ik heb gemerkt dat ik nergens bang voor hoef te zijn. Ik heb er plezier in. Het heeft meer rust en harmonie in ons huwelijk gebracht.”

Veel echtparen hebben gemerkt dat hun huwelijk verbetert als ze elke week een vaste tijd hebben om samen de Bijbel te lezen en te bestuderen. Een waarschuwing: pas raad op jezelf toe, niet op je partner (Galaten 6:4). Bespreek dingen waar jullie het niet over eens zijn op een ander tijdstip, niet tijdens de studie. Waarom?

Stel dat je met je gezin zit te eten. Zou je op dat moment een etterende wond gaan verzorgen? Natuurlijk niet. Dat zou alle eetlust bederven. Jezus vergeleek het leren over God en het doen van zijn wil met eten (Mattheüs 4:4; Johannes 4:34). Als je elke keer dat je de Bijbel openslaat over emotionele wonden begint, kan het gevolg zijn dat je partner zijn of haar geestelijke eetlust verliest. Natuurlijk moeten problemen besproken worden. Maar kies daar een andere tijd voor (Spreuken 10:19; 15:23).

SUGGESTIE: Schrijf twee of drie eigenschappen op die je het meest in je partner waardeert. Als die eigenschappen dan tijdens de studie ter sprake komen, kun je je partner vertellen hoe blij je daarmee bent.

Wat je zaait, zul je oogsten

Als jullie als echtpaar aan je spiritualiteit werken, zal dat uiteindelijk meer rust en voldoening geven. Gods Woord geeft de verzekering: „Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten” (Galaten 6:7).

Frederick en Leanne, die in het begin werden genoemd, hebben gemerkt dat dat waar is. Ze zijn nu 45 jaar getrouwd en weten dat het goed is om het niet op te geven. „Eerst gaf ik mijn vrouw er altijd de schuld van dat we zo’n slechte communicatie hadden”, zegt Frederick. „Maar later besefte ik dat ik ook iets moest doen.” Leanne zegt: „Wat ons echt door de moeilijke tijd heen heeft geholpen was dat we allebei van Jehovah God hielden. Door de jaren heen hebben we altijd samen gestudeerd en gebeden. Ik zie dat Frederick moeite doet om christelijke eigenschappen steeds beter toe te passen, en dat maakt het makkelijker om van hem te houden.”

^ ¶3 De namen zijn veranderd.

OM OVER NA TE DENKEN:

  • Wanneer hebben we voor het laatst samen gebeden?

  • Wat kan ik doen om het de ander makkelijker te maken over geestelijke dingen te praten?