Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Zijn Gods wetten goed voor ons?

Zijn Gods wetten goed voor ons?

 Wat zegt Gods Woord?

Zijn Gods wetten goed voor ons?

Dit artikel gaat in op vragen die bij u opgekomen kunnen zijn en laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Waarom moeten we God gehoorzamen?

Het is alleen maar goed om God te gehoorzamen, want hij heeft ons gemaakt. Zelfs Jezus gehoorzaamde God altijd (Johannes 6:38; Openbaring 4:11). Gods wetten geven ons een kans om te bewijzen dat we van hem houden. (Lees 1 Johannes 5:3.)

Alle wetten van Jehovah God zijn goed voor ons. Ze leren ons wat nu de beste manier van leven is en hoe we in de toekomst eeuwige beloningen kunnen krijgen. (Lees Psalm 19:7, 11; Jesaja 48:17, 18.)

2. Zijn Gods wetten goed voor onze gezondheid?

Gods wet tegen dronkenschap beschermt ons tegen dodelijke ziekten en ongelukken. Iemand die te veel drinkt kan verslaafd raken en domme dingen gaan doen (Spreuken 23:20, 29, 30). We mogen wel alcohol drinken, maar dan met mate. (Lees Psalm 104:15; 1 Korinthiërs 6:10.)

Jehovah waarschuwt ons ook voor jaloezie, onbeheerste woede en andere dingen die slecht voor ons zijn. Als we zijn raad toepassen, gaat onze gezondheid erop vooruit. (Lees Spreuken 14:30; 22:24, 25.)

3. Kan Gods wet ons beschermen?

Gods wet verbiedt seks buiten het huwelijk (Hebreeën 13:4). Als een stel zich daaraan houdt, voelen ze zich geborgen en creëren ze een betere omgeving voor hun kinderen. Seks buiten het huwelijk leidt vaak tot ziekten, echtscheidingen, geweld, emotionele wonden en eenoudergezinnen. (Lees Spreuken 5:1-9.)

Door situaties uit de weg te gaan die ons kunnen verleiden tot seks buiten het huwelijk, zorgen we dat onze vriendschap met God niet in gevaar komt. Dan doen we ook anderen geen verdriet. (Lees 1 Thessalonicenzen 4:3-6.)

 4. Waarom is het goed om respect voor het leven te hebben?

Het leven is een geschenk van God. Mensen die uit respect voor het leven stoppen met roken of andere levensbedreigende verslavingen, worden gezonder (2 Korinthiërs 7:1). God vindt zelfs het leven van een ongeboren kind kostbaar (Exodus 21:22, 23). We mogen zo’n leven dus niet opzettelijk beëindigen. Mensen die weten hoe God over het leven denkt, zijn op het werk, thuis en in de auto veiligheidsbewust (Deuteronomium 22:8). Ook doen ze niet aan levensgevaarlijke sporten. (Lees Psalm 36:9.)

5. Welke voordelen heeft het voor ons dat bloed heilig is?

Bloed is heilig omdat God zegt dat het het leven, of de ziel, van een schepsel vertegenwoordigt (Genesis 9:3, 4). Volgens Gods wet heeft bloed evenveel waarde als het leven. Dat heeft voordelen voor ons, want het maakt vergeving van zonden mogelijk. (Lees Leviticus 17:11-13; Hebreeën 9:22.)

Het bloed van Jezus was bijzonder kostbaar omdat hij volmaakt was. Nadat hij zijn leven voor de mensheid had opgeofferd, bood hij de waarde van zijn bloed, dat zijn leven vertegenwoordigde, aan God aan (Hebreeën 9:12). Daardoor kunnen wij eeuwig leven krijgen. (Lees Mattheüs 26:28; Johannes 3:16.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 12 en 13 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.