Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Onze verplichting tegenover God

Onze verplichting tegenover God

 Nader dicht tot God

Onze verplichting tegenover God

HEBT u zich weleens afgevraagd wat het doel van het leven is? Jehovah heeft ons niet alleen het vermogen gegeven ons dat af te vragen maar ook een sterke behoefte om het antwoord te weten. Gelukkig geeft onze liefdevolle God dat antwoord ook. Het staat in zijn Woord, de Bijbel. Kijk maar eens naar de woorden van koning Salomo in Prediker 12:13.

Salomo bevond zich in de ideale situatie om iets zinnigs te zeggen over het zoeken naar geluk en een doel in het leven. Hij bezat buitengewone wijsheid, enorme rijkdom en koninklijke macht, en daarom kon hij grondig onderzoek doen naar wat mensen proberen te bereiken, zoals rijkdom en aanzien (Prediker 2:4-9; 4:4). Onder leiding van God schreef hij zijn conclusie op: „Het slot van de zaak, nu alles is gehoord, is: Vrees de ware God en onderhoud zijn geboden. Want dit is de gehele verplichting van de mens.” Die woorden laten zien wat het lonendste en beste doel is waarvoor iemand zich kan inzetten.

„Vrees de ware God.” God vrezen lijkt misschien op het eerste gezicht niet zo aanlokkelijk. Maar het gaat hier om een gezonde vrees. We moeten daarbij niet denken aan een slaaf die doodsbang is dat hij zijn hardvochtige meester kwaad maakt, maar aan een kind dat graag zijn lieve vader blij wil maken. Een naslagwerk zegt dat vrees voor God de „eerbiedige, respectvolle houding is die Zijn aanbidders tegenover Hem hebben omdat ze van Hem houden en ontzag hebben voor Zijn macht en grootheid”. Die houding beweegt ons ertoe te doen wat God vraagt omdat we van hem houden en weten dat hij van ons houdt. Deze gezonde vrees is niet alleen een gevoel, maar uit zich ook in daden.

„Onderhoud zijn geboden.” Vrees voor God brengt ons ertoe hem te gehoorzamen. Het is alleen maar logisch Jehovah te gehoorzamen. Hij heeft ons gemaakt en weet wat de beste manier van leven is, net zoals een fabrikant weet hoe zijn product het best gebruikt kan worden. En Jehovah heeft het beste met ons voor. Hij wil dat we gelukkig zijn, en zijn vereisten zijn goed voor ons (Jesaja 48:17). De apostel Johannes zei het zo: „Dit betekent de liefde tot God, dat wij zijn geboden onderhouden; en toch zijn zijn geboden geen drukkende last” (1 Johannes 5:3). Met onze gehoorzaamheid tonen we onze liefde voor God, en zijn geboden zijn een bewijs van zijn liefde voor ons.

„Dit is de gehele verplichting van de mens.” Die woorden beklemtonen een belangrijke reden om God te vrezen en te gehoorzamen. Het is onze plicht. We zijn het Jehovah verschuldigd omdat hij onze Schepper is. We hebben ons leven aan hem te danken (Psalm 36:9). Als we leven zoals hij dat graag ziet, komen we onze verplichting na.

Wat is dus het doel van het leven? Kort gezegd: we zijn hier om Gods wil te doen. Er is geen betere manier om uw leven zin te geven. Zou u meer willen weten over Jehovah’s wil en hoe u daarnaar kunt leven? Jehovah’s Getuigen willen u daar graag bij helpen.

Bijbelleesgedeelte voor november:

Spreuken 22; Prediker 1-12Hooglied 8