Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

5 God aanvaardt alle religies — Is dat waar?

5 God aanvaardt alle religies — Is dat waar?

 5 God aanvaardt alle religies — Is dat waar?

Wat u misschien hebt gehoord: „Er zijn veel wegen die naar God leiden. Iedereen moet zijn eigen weg vinden.”

Wat de Bijbel leert: We moeten God oprecht aanbidden, zonder uiterlijk vertoon en huichelarij. Jezus vertelde de religieuze leiders uit zijn tijd waarom God ze niet accepteerde: „Jesaja heeft treffend over u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er staat geschreven: ’Dit volk eert mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij verwijderd’” (Markus 7:6). Maar oprechtheid alleen is nog geen garantie dat God onze aanbidding aanvaardt.

Jezus maakte dat duidelijk door aan te geven wat de grootste fout was van die religieuze leiders en hun volgelingen. Hij paste Gods woorden op hen toe: „Tevergeefs blijven zij mij aanbidden, omdat zij mensengeboden als leerstellingen onderwijzen” (Markus 7:7). Hun aanbidding was zinloos omdat ze hun overleveringen belangrijker vonden dan wat God van ze vroeg.

De Bijbel leert niet dat er veel aanvaardbare manieren zijn om God te aanbidden, maar dat er maar één weg is. Mattheüs 7:13, 14 zegt: „Gaat in door de nauwe poort; want breed en wijd is de weg die naar de vernietiging voert, en velen zijn er die daardoor ingaan; maar nauw is de poort en smal de weg die naar het leven voert, en weinigen zijn er die hem vinden.”

Wat de waarheid voor u kan doen: Stel dat u maandenlang voor een marathon hebt getraind, als eerste over de finish komt, maar dan gediskwalificeerd wordt omdat u zonder het te weten een van de regels hebt overtreden. Dan is alle moeite toch voor niets geweest? Zou zoiets met uw aanbidding van God kunnen gebeuren?

De apostel Paulus vergeleek onze aanbidding met een sportwedstrijd en schreef: „Bovendien wordt iemand, ook als hij kampt in de spelen, niet gekroond indien hij niet volgens de regels heeft gekampt” (2 Timotheüs 2:5). We krijgen Gods goedkeuring als we hem „volgens de regels” aanbidden, zoals hij dat wil. We kunnen niet onze eigen weg naar God kiezen; een hardloper kan ook niet zijn eigen route kiezen en dan toch verwachten tot winnaar uitgeroepen te worden.

Daarom moeten we onze aanbidding vrijhouden van leugens over God. Jezus zei dat „de ware aanbidders de Vader met geest en waarheid zullen aanbidden” (Johannes 4:23). In Gods Woord, de Bijbel, lezen we wat de juiste weg is (Johannes 17:17). *

[Voetnoot]

^ ¶8 Zie voor meer informatie over de aanbidding die God goedkeurt hfst. 15 van Wat leert de bijbel echt?

[Inzet op blz. 8]

Leren alle religies de mensen om God te aanbidden zoals hij dat wil?