Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

4 God is onrechtvaardig — Is dat waar?

4 God is onrechtvaardig — Is dat waar?

 4 God is onrechtvaardig — Is dat waar?

Wat u misschien hebt gehoord: „God regeert over deze wereld, en alles wat er gebeurt, is zijn wil. Het is dus zijn schuld dat er zo veel discriminatie, onrecht en onderdrukking is.”

Wat de Bijbel leert: Het onrecht in de wereld komt niet van God. De Bijbel zegt over hem: „Volmaakt is zijn activiteit, want al zijn wegen zijn gerechtigheid. Een God van getrouwheid, bij wie geen onrecht is” (Deuteronomium 32:4).

Jehovah God is goed voor iedereen, ook voor mensen die dat niet lijken te verdienen. „Hij laat zijn zon opgaan over goddelozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen” (Mattheüs 5:45). Hij behandelt mensen van alle rassen en culturen rechtvaardig. Handelingen 10:34, 35 zegt dat „God niet partijdig is, maar in elke natie is de mens die hem vreest en rechtvaardigheid beoefent, aanvaardbaar voor hem”.

Waar komt het onrecht dan vandaan? Veel mensen kiezen ervoor anderen onrechtvaardig te behandelen en Gods voorbeeld niet te volgen (Deuteronomium 32:5). En volgens de Bijbel laat God toe dat zijn vijand, de Duivel, de wereld in zijn macht heeft (1 Johannes 5:19). * Maar dat zal niet lang meer duren. God heeft al definitieve regelingen getroffen om „de werken van de Duivel te verbreken” (1 Johannes 3:8).

Wat de waarheid voor u kan doen: Misschien maakt u zich bezorgd om de eindeloze stroom berichten over corruptie, onderdrukking en onrecht. Als u weet wat de oorzaak van de ellende is, helpt dat u te begrijpen waarom de situatie zo ernstig is en waarom het mensen steeds maar niet lukt om de wereld te verbeteren (Psalm 146:3). In plaats van tijd en energie te besteden aan veranderingen die hooguit tijdelijk zijn, kunt u een krachtige toekomsthoop hebben, gebaseerd op vertrouwen in Gods beloften (Openbaring 21:3, 4).

Vooral wanneer we zelf ellende meemaken, is het een hulp te weten wat de oorzaak van onrecht is. Als we onrechtvaardig behandeld worden, zeggen we misschien net als de gelovige Habakuk: „De wet wordt ontkracht, het recht lijkt niet meer te bestaan” (Habakuk 1:4, Groot Nieuws Bijbel). God verweet Habakuk niet dat hij dat zei. Hij verzekerde hem dat hij een tijd had vastgesteld om de problemen op te lossen, en hij hielp Habakuk om ondanks ellende toch gelukkig te zijn (Habakuk 2:2-4; 3:17, 18). Zo kan vertrouwen in Gods belofte ook u helpen een gevoel van innerlijke rust en vrede te krijgen in een onrechtvaardige wereld.

[Voetnoot]

^ ¶5 Hoe de Duivel is ontstaan, kunt u lezen in hfst. 3 van Wat leert de bijbel echt?

[Inzet op blz. 7]

Is het echt Gods schuld dat er lijden en onrecht is?

[Illustratieverantwoording op blz. 7]

© Sven Torfinn/Panos Pictures