Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

2 God geeft niet om ons — Is dat waar?

2 God geeft niet om ons — Is dat waar?

 2 God geeft niet om ons — Is dat waar?

Wat u misschien hebt gehoord: „Als God echt om de mensen gaf, zou hij een eind maken aan alle kwaad en ellende in de wereld. En ook al zou hij zich voor mensen in het algemeen interesseren, het kan hem niet schelen wat er met mij gebeurt.”

Wat de Bijbel leert: Jehovah God is niet de oorzaak van het kwaad (Jakobus 1:13). Hij zou daar op elk moment een eind aan kunnen maken, maar hij laat de verdorven maatschappij tijdelijk bestaan om morele vraagstukken op te lossen. Die werden in het begin van de menselijke geschiedenis opgeworpen. Uiteindelijk zal hij alle ellende, veroorzaakt door degenen die zijn bestuur verwerpen, ongedaan maken (Genesis 3:1-6; Jesaja 65:17). *

God is niet alleen geïnteresseerd in mensen in het algemeen maar heeft ook intense belangstelling voor ons als individu. Uit Mattheüs 10:29-31 blijkt dat hij details van ons ziet die wij zelf niet eens kennen: „Worden niet twee mussen voor een geldstuk van geringe waarde verkocht? Toch zal er niet één van op de grond vallen zonder medeweten van uw Vader. Maar zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Vreest daarom niet: gij zijt meer waard dan vele mussen.”

Wat de waarheid voor u kan doen: Meestal gaan we iemand die grof of ongeïnteresseerd is uit de weg. De leugen dat God niet om ons geeft, heeft dan ook tot gevolg gehad dat veel mensen hem helemaal niet willen leren kennen, of dat ze hem alleen maar iets vragen als ze geen andere uitweg zien. Als u weet dat Jehovah God echt om u geeft, wilt u misschien wel meer over hem te weten komen en een band met hem krijgen.

U hebt misschien weleens tot God gebeden en u afgevraagd of hij wel luisterde en of hij uw gebed zou verhoren. De Bijbel verzekert ons dat de „Hoorder van het gebed” deze communicatielijn altijd openhoudt voor iedereen die oprecht tot hem bidt (Psalm 65:2).

God nodigt u uit ’al uw bezorgdheid op hem te werpen, want hij zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7). Zelfs als we heel erg van streek zijn kunnen we op zijn zorg vertrouwen, want zijn Woord zegt: „Jehovah is nabij de gebrokenen van hart; en de verbrijzelden van geest redt hij” (Psalm 34:18).

[Voetnoot]

^ ¶3 Zie voor meer informatie over de reden waarom God lijden toelaat hfst. 11 van Wat leert de bijbel echt?

[Inzet op blz. 5]

Als God niet om ons geeft, waarom nodigt hij ons dan uit tot hem te bidden?