Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

1 God is een mysterie — Is dat waar?

1 God is een mysterie — Is dat waar?

 1 God is een mysterie — Is dat waar?

Wat u misschien hebt gehoord: „Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.”

„Het innerlijk leven van zijn [Gods] wezen als heilige Drie-eenheid vormt een mysterie dat ontoegankelijk is voor het verstand alleen” (Katechismus van de katholieke kerk).

Wat de Bijbel leert: Jezus zei dat mensen die „voortdurend kennis in zich opnemen van (...) de enige ware God” gezegend zouden worden (Johannes 17:3). Maar hoe kunnen we kennis over God krijgen als hij een mysterie is? God doet niet geheimzinnig over zichzelf; hij wil dat iedereen hem kent (Jeremia 31:34).

Natuurlijk zullen we nooit alles over God weten, want zijn gedachten en zijn wegen zijn superieur aan die van ons (Prediker 3:11; Jesaja 55:8, 9).

Wat de waarheid voor u kan doen: Als God een mysterie is, hoeven we niet eens te proberen iets over hem te weten te komen. Maar hij helpt ons juist om hem te leren kennen en zelfs een hechte vriendschap met hem te krijgen. God beschreef de gelovige Abraham als „mijn vriend”, en koning David van Israël schreef: „De vertrouwelijke omgang met Jehovah behoort hun toe die hem vrezen” (Jesaja 41:8; Psalm 25:14).

Is het idee van een hechte vriendschap met God onrealistisch? Dat lijkt misschien zo, maar in Handelingen 17:27 staat dat „hij eigenlijk niet ver is van een ieder van ons”. In welk opzicht? Hij heeft ons de Bijbel gegeven, en dat boek helpt ons hem goed te leren kennen. *

God vertelt ons dat hij Jehovah heet (Jesaja 42:8). Hij heeft laten opschrijven wat hij voor de mensen heeft gedaan, zodat we kunnen weten wat voor God hij is. Hij is „barmhartig en goedgunstig, langzaam tot toorn en overvloedig in liefderijke goedheid en waarheid” (Exodus 34:6). Hij laat ons zelfs weten wat hij voelt en dat ons gedrag invloed kan hebben op zijn gevoelens. Hij was bijvoorbeeld gekwetst toen het volk Israël tegen hem in opstand kwam, en hij is blij als mensen hem gehoorzamen (Psalm 78:40; Spreuken 27:11).

[Voetnoot]

^ ¶7 Zie voor meer informatie over wat de Bijbel over God zegt hfst. 1 van het boek Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Inzet op blz. 4]

Als God een mysterieuze Drie-eenheid is, hoe kunnen we hem dan leren kennen?

[Illustratieverantwoording op blz. 4]

The Trinity c.1500, Flemish School, (16th century) / H. Shickman Gallery, New York, USA / The Bridgeman Art Library International