Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 Veelgestelde vragen

Woont God op één bepaalde plaats?

Woont God op één bepaalde plaats?

Verschillende religies leren dat God alomtegenwoordig is, wat betekent dat hij overal tegelijk is. De Katholieke Encyclopedie zegt bijvoorbeeld: „God is geheel tegenwoordig in de bestaande ruimte en in ieder deel daarvan.” Ook John Wesley, de grondlegger van de methodistische kerken, schreef in een preek getiteld „Over de alomtegenwoordigheid van God” dat „er geen plek in de ruimte is, binnen of buiten de grenzen van de schepping, waar God niet is”.

Wat leert de Bijbel? Is God alomtegenwoordig? Is hij tegelijk op elke plaats in de hemel en op aarde, en zelfs in mensen?

De Bijbel zegt over God dat hij een specifieke woonplaats heeft: de hemel. Koning Salomo vroeg in gebed aan God: „Moogt gíȷ́ vanuit de hemel, uw vaste woonplaats, luisteren” (1 Koningen 8:43). Toen Jezus Christus zijn volgelingen leerde bidden, zei hij dat ze hun gebeden moesten richten tot „Onze Vader in de hemelen” (Mattheüs 6:9). Na zijn opstanding ging Christus naar „de hemel zelf, om nu ten behoeve van ons voor de persoon van God te verschijnen” (Hebreeën 9:24).

Deze verzen geven duidelijk aan dat Jehovah God niet overal woont, maar alleen in de hemel. Natuurlijk wordt hier met de hemel niet onze atmosfeer of het uitgestrekte heelal bedoeld. De stoffelijke hemel kan de Schepper van het heelal niet bevatten (1 Koningen 8:27). De Bijbel zegt: „God is een Geest” (Johannes 4:24). Hij woont in het geestenrijk, dat losstaat van het stoffelijke heelal (1 Korinthiërs 15:44).

Maar hoe zit het met Bijbelteksten die lijken te zeggen dat God overal is? David zei bijvoorbeeld in Psalm 139:7-10 over God: „Waarheen kan ik uw geest ontgaan, en waarheen kan ik uw aangezicht ontlopen? Zou ik naar de hemel opstijgen, daar zoudt gij zijn; en zou ik mijn rustbed in Sjeool spreiden, zie! gij zoudt daar zijn. Zou ik de vleugels van de dageraad nemen, opdat ik verblijf zou kunnen houden in de verst verwijderde zee, ook daar zou úw hand mij geleiden.” Laten deze verzen zien dat God inderdaad alomtegenwoordig is en in al die plaatsen woont?

David vroeg eerst: „Waarheen kan ik uw geest * ontgaan?” Door middel van zijn heilige geest kan God alles zien en kan hij overal laten gebeuren wat hij wil, zonder er letterlijk heen te gaan of er te wonen. Ter vergelijking: de afgelopen jaren hebben wetenschappers de bodem van Mars onderzocht, miljoenen kilometers van de aarde vandaan. Hoe? Niet door er zelf heen te gaan, maar door gedetailleerde foto’s en andere informatie te bestuderen die via ruimtesondes op Mars naar de aarde werden gestuurd.

Zo hoeft ook Jehovah God niet overal aanwezig te zijn om te kunnen waarnemen wat er op elke plek in het heelal gebeurt. Zijn Woord zegt: „Geen schepping is voor zijn ogen niet openbaar” (Hebreeën 4:13). Zijn krachtige heilige geest kan overal komen. Daardoor kan Jehovah alles zien en zijn wil ten uitvoer brengen vanaf één plaats, zijn „heilige woning” in de hemel (Deuteronomium 26:15).

^ ¶8 Het Hebreeuwse woord dat hier met „geest” vertaald is, slaat op Gods heilige geest, de kracht die God gebruikt om zijn wil ten uitvoer te brengen.