Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Van wie moeten kinderen over God leren?

Van wie moeten kinderen over God leren?

 Van wie moeten kinderen over God leren?

„Een leerling staat niet boven zijn leraar, maar een ieder die volmaakt is onderricht, zal gelijk zijn leraar zijn.” — LUKAS 6:40.

HEEL wat ouders voelen zich niet geschikt om hun kinderen over God te onderwijzen. Misschien denken ze dat ze niet genoeg opleiding hebben gehad of niet genoeg over godsdienst weten. Daardoor kunnen ze geneigd zijn deze belangrijke taak aan een familielid of een religieus leider over te laten.

Maar wie kan kinderen het best godsdienstige waarheden en morele principes bijbrengen? Kijk eens wat de Bijbel over dit onderwerp zegt, en vergelijk dat met wat onderzoekers hebben ontdekt.

Welke rol speelt de vader?

De Bijbel zegt: „Vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere” (Efeziërs 6:4, „Herziene Statenvertaling”).

Wat hebben onderzoekers ontdekt? Welke voordelen heeft het voor vaders als ze een sterke godsdienstige overtuiging ontwikkelen? Een artikel dat in 2009 door de Ball Staatsuniversiteit werd gepubliceerd, zegt: „Betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap kan mannen helpen betere vaders te worden. Religie voorziet in sociale steun en controle, en ook in een  pakket leerstellingen en richtlijnen over hoe te leven” (Fathers’ Religious Involvement and Early Childhood Behavior).

De Bijbel legt veel nadruk op de rol van de vader in de opvoeding en opleiding van kinderen (Spreuken 4:1; Kolossenzen 3:21; Hebreeën 12:9). Maar is die raad nu nog bruikbaar? In 2009 publiceerde de Universiteit van Florida een artikel dat besprak welke invloed vaders op hun kinderen hebben. De onderzoekers ontdekten dat als een vader actief bij de opvoeding betrokken was, de kinderen vaker meelevend waren en meer gevoel van eigenwaarde hadden. Jongens misdroegen zich minder en meisjes hadden vaak een betere geestelijke gezondheid. De leiding van de Bijbel is echt nog steeds bruikbaar.

Hoe belangrijk is de rol van de moeder?

De Bijbel zegt: „Verlaat de wet van uw moeder niet” (Spreuken 1:8).

Wat hebben onderzoekers ontdekt? Het Handbook of Child Psychology zei in 2006: „Moeders besteden gemiddeld tussen de 65 en 80 procent meer tijd aan een-op-eencontact met hun jonge kinderen dan vaders, en zo ligt de verhouding in veel landen.” Met zo’n intensief contact wordt de ontwikkeling van een kind diepgaand beïnvloed door wat een moeder zegt en doet en hoe ze over dingen denkt.

Als vader en moeder samen hun kinderen de waarheid over God leren, geven ze op zijn minst twee prachtige cadeaus. Ten eerste krijgen de kinderen de gelegenheid om een vriendschap met hun hemelse Vader op te bouwen, een vriendschap waar ze hun hele leven voordeel van kunnen hebben. Ten tweede zien ze in de praktijk hoe man en vrouw moeten samenwerken om belangrijke doelen te bereiken (Kolossenzen 3:18-20). Hoewel ouders hulp van anderen kunnen krijgen, hebben ze zelf de verantwoordelijkheid hun kinderen over God te onderwijzen en ze te leren hoe God wil dat een gezin functioneert.

Maar hoe moeten ouders hun kinderen over God onderwijzen? Welke methoden werken het best?