Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

 Wat zegt Gods Woord?

Hoe kunt u weten wat het ware geloof is?

Dit artikel gaat in op vragen die bij u opgekomen kunnen zijn en laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Is er maar één waar geloof?

Jezus onderwees zijn volgelingen maar één geloof, het ware. Het is als een weg die naar het leven leidt. Jezus zei over die weg: „Weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:14). God accepteert alleen aanbidding die op zijn Woord van waarheid is gebaseerd. Alle ware aanbidders zijn verenigd in één geloof. (Lees Johannes 4:23, 24; 14:6; Efeziërs 4:4, 5.)

2. Waarom zijn er zo veel godsdiensten die zich christelijk noemen?

Valse profeten hebben het christendom bedorven en hebben het voor hun eigen voordeel gebruikt. Zoals Jezus had voorspeld, doen ze zich voor als zijn schapen maar gedragen ze zich als hongerige wolven (Mattheüs 7:13-15, 21, 23). Het valse christendom breidde zich vooral na de dood van Jezus’ apostelen uit. (Lees Handelingen 20:29, 30.)

3. Wat zijn een paar kenmerken van het ware geloof?

Ware aanbidders respecteren de Bijbel als Gods Woord. Ze proberen naar Bijbelse principes te leven. Het ware geloof is dus anders dan godsdiensten die op ideeën van mensen gebaseerd zijn (Mattheüs 15:7-9). Ware aanbidders passen zelf toe wat ze verkondigen. (Lees Johannes 17:17; 2 Timotheüs 3:16, 17.)

Het ware geloof eert Gods naam, Jehovah. Jezus maakte Gods naam bekend. Hij hielp mensen God te leren kennen en leerde ze te bidden om de heiliging van Gods naam (Mattheüs 6:9). Welk geloof in uw omgeving moedigt het gebruik van Gods naam aan? (Lees Johannes 17:26; Romeinen 10:13, 14.)

 4. Waaraan kunt u ware aanbidders herkennen?

Ware christenen prediken Gods koninkrijk. God zond Jezus om het Koninkrijk te prediken. Dat koninkrijk is de enige hoop voor de mensheid. Jezus is er tot aan zijn dood over blijven praten (Lukas 4:43; 8:1; 23:42, 43). Hij gaf zijn volgelingen de opdracht dat koninkrijk te prediken. Als iemand naar u toe komt om over Gods koninkrijk te praten, van welke godsdienst is hij dan waarschijnlijk? (Lees Mattheüs 10:7; 24:14.)

Jezus’ volgelingen horen niet bij deze slechte wereld. Ze bemoeien zich niet met politiek of met conflicten in de maatschappij (Johannes 17:16). Ook volgen ze niet het gedrag en de houding van slechte mensen in de wereld na. (Lees Jakobus 1:27; 4:4.)

5. Wat is het belangrijkste kenmerk van het ware christendom?

Ware christenen hebben een bijzondere liefde voor elkaar. Ze leren uit Gods Woord dat ze mensen van alle rassen moeten respecteren. Hoewel valse religie vaak alle steun geeft aan oorlogen, weigeren ware aanbidders dat (Micha 4:1-4). Ze gebruiken onzelfzuchtig hun tijd en middelen om anderen te helpen en op te beuren. (Lees Johannes 13:34, 35; 1 Johannes 4:20, 21.)

Wie baseren al hun leerstellingen op Gods Woord, eren Gods naam en prediken Gods koninkrijk als de enige hoop voor de mensheid? Wie houden van hun medemensen en geven geen steun aan oorlogen? De feiten wijzen op Jehovah’s Getuigen (1 Johannes 3:10-12).

Zie voor meer informatie hoofdstuk 15 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratie op blz. 16]

„Zij maken in het openbaar bekend dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem door hun werken” (Titus 1:16)