Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Hoe kunnen kinderen over God leren? — Welke methoden werken het best?

Hoe kunnen kinderen over God leren? — Welke methoden werken het best?

 Hoe kunnen kinderen over God leren? — Welke methoden werken het best?

„Deze woorden die ik u heden gebied, moeten op uw hart blijken te zijn; en gij moet ze uw zoon inscherpen en erover spreken wanneer gij in uw huis zit en wanneer gij op de weg gaat en wanneer gij neerligt en wanneer gij opstaat.” — DEUTERONOMIUM 6:6, 7.

OUDERS kunnen zich soms overweldigd voelen door de verantwoordelijkheid hun kinderen op te voeden. Als ze op zoek gaan naar hulp, worden ze misschien bedolven onder een enorme hoeveelheid adviezen. Kennissen en vrienden willen meestal heel graag tips geven. En boeken, tijdschriften en internetsites leveren een constante stroom van soms tegenstrijdige raad.

Maar de Bijbel geeft ouders niet alleen betrouwbare raad over wat ze hun kinderen moeten onderwijzen, maar ook praktische aanwijzingen hoe ze hen kunnen onderwijzen. Zoals de Bijbeltekst hierboven aangeeft, moeten ouders elke dag manieren zien te vinden om met hun kinderen over God te praten. Hieronder staan vier op de Bijbel gebaseerde suggesties die duizenden ouders hebben geholpen hun kinderen over God te onderwijzen.

1. Haal lessen uit de schepping. De apostel Paulus schreef: „Zijn [Gods] onzichtbare hoedanigheden worden van de schepping der wereld af duidelijk gezien, omdat ze worden waargenomen door middel van de dingen die gemaakt zijn, ja, zijn eeuwige kracht en Godheid” (Romeinen 1:20). Ouders kunnen hun kinderen helpen God als een echte Persoon te zien door naar de schepping te wijzen en ze dan uit te leggen welke eigenschappen van God daarin duidelijk worden.

Jezus gebruikte deze methode bij het onderwijzen van zijn volgelingen. Hij zei bijvoorbeeld: „Slaat oplettend de vogels des hemels gade, want ze zaaien niet, noch oogsten ze, noch vergaren ze in voorraadschuren; toch voedt uw hemelse Vader ze. Zijt gij niet meer waard dan deze?” (Mattheüs 6:26) Jezus onderstreepte hier Jehovah’s eigenschappen liefde en medegevoel. Maar hij deed meer. Hij hielp zijn volgelingen na te denken over de manier waarop God die eigenschappen tegenover zijn kinderen toont.

De wijze koning Salomo wees op de instinctieve wijsheid die God aan de mieren heeft gegeven en gebruikte deze diertjes om een belangrijke les te laten uitkomen: „Ga naar  de mier, gij luiaard; zie haar wegen en word wijs. Ofschoon ze geen aanvoerder, beambte of heerser heeft, bereidt ze in de zomer haar voedsel; ze heeft in de oogst haar voedselvoorraden verzameld” (Spreuken 6:6-8). Wat een effectieve manier om duidelijk te maken hoe belangrijk het is doelen te stellen die de moeite waard zijn, en dan de kracht die God ons gegeven heeft te gebruiken om ze te bereiken!

Ouders kunnen het effectieve onderwijs van Jezus en Salomo navolgen door: (1) hun kinderen te vragen welke planten en dieren ze interessant vinden, (2) meer te weten te komen over die planten en dieren, en (3) daar lessen over God uit te halen.

2. Heb dezelfde houding als Jezus tegenover de mensen die hij onderwees. Van alle mensen die ooit hebben geleefd, had Jezus de belangrijkste dingen te zeggen. Toch besteedde hij een groot deel van zijn tijd aan het stellen van vragen. Hij was intens geïnteresseerd in de gedachten en gevoelens van de mensen die hij onderwees (Mattheüs 17:24, 25; Markus 8:27-29). Zo hebben ook ouders hun kinderen heel wat belangrijke dingen te leren. Maar om effectief te zijn, moeten ze Jezus navolgen en hun kinderen aanmoedigen vrijuit te zeggen wat ze denken.

Wat als de kinderen vervelende karaktertrekken hebben of traag reageren? Kijk eens hoe Jezus met de apostelen omging. Ze hadden soms heftige ruzies en reageerden traag op zijn lessen over nederigheid. Maar Jezus bleef geduldig en zei steeds weer hoe belangrijk nederigheid is (Markus 9:33, 34; Lukas 9:46-48; 22:24, 25). Ouders die Jezus navolgen, zullen hun kinderen geduldig corrigeren en zo nodig hetzelfde punt blijven herhalen tot de kinderen helemaal doorhebben waar het om gaat. *

3. Geef het voorbeeld. Ouders doen er goed aan naar de raad te luisteren die Paulus aan de christenen in Rome gaf: „Gij echter die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij die predikt: ’Steel niet’, steelt gij?” — Romeinen 2:21.

Die raad werkt echt, want wat ouders doen heeft veel meer invloed op hun kinderen dan wat ze zeggen. Als ouders zelf toepassen wat ze hun kinderen leren, hebben ze veel meer kans dat de kinderen luisteren.

4. Begin als ze nog jong zijn. Timotheüs, die met Paulus meeging op zijn zendingsreizen, stond heel goed bekend in zijn omgeving (Handelingen 16:1, 2). Dat kwam onder andere doordat hij „van kindsbeen af” onderwezen was in „de heilige geschriften”. Zijn moeder en oma lazen hem niet alleen uit de Schriften voor maar hielpen hem ook na te denken over de waarheden erin (2 Timotheüs 1:5; 3:14, 15).

Waar u hulp kunt vinden

Jehovah’s Getuigen geven een aantal boeken uit die specifiek bedoeld zijn om ouders te helpen hun kinderen de waarheid over God te leren. Sommige zijn speciaal voor kleine kinderen geschreven. Andere kunnen ouders en hun tieners helpen de communicatie open te houden. *

Natuurlijk moeten ouders voordat ze hun kinderen over God kunnen leren zelf het antwoord weten op moeilijke vragen die kinderen kunnen stellen. Hoe zou u bijvoorbeeld vragen beantwoorden als: Waarom laat God lijden toe? Wat is Gods bedoeling met de aarde? Waar zijn de doden? Jehovah’s Getuigen willen u graag helpen het antwoord op deze en andere vragen te weten te komen, zodat u en uw gezin een hechte band met God kunnen krijgen (Jakobus 4:8).

[Voetnoten]

^ ¶10 Het Hebreeuwse woord dat in Deuteronomium 6:7 met „inscherpen” is vertaald, betekent iets vaak herhalen.

^ ¶15 Voor kleine kinderen kunnen ouders Lessen van de Grote Onderwijzer gebruiken, dat over de onderwijzingen van Jezus Christus gaat, of Mijn boek met bijbelverhalen, dat in eenvoudige taal belangrijke lessen uit de Bijbel vertelt. Voor jongeren kunnen ouders Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1 en 2 gebruiken.