Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Is er hoop voor de doden?

Is er hoop voor de doden?

Wat zegt Gods Woord?

Is er hoop voor de doden?

Dit artikel gaat in op vragen die bij u opgekomen kunnen zijn en laat zien waar u de antwoorden in uw bijbel kunt vinden. Jehovah’s Getuigen zouden die antwoorden graag met u bespreken.

1. Welke hoop is er voor de doden?

Toen Jezus in Bethanië kwam, dat bij Jeruzalem lag, was zijn vriend Lazarus al vier dagen dood. Hij ging met Martha en Maria, de zussen van de gestorven man, naar het graf. Al gauw was er een hele groep mensen bij. Kunt u zich voorstellen hoe blij Martha en Maria waren toen Jezus Lazarus weer tot leven bracht? — Lees Johannes 11:20-24, 38-44.

Martha geloofde dat de doden ooit zouden opstaan. Trouwe aanbidders van Jehovah weten al heel lang dat hij de doden in de toekomst een opstanding op aarde zal geven. (Lees Job 14:14, 15.)

2. Wat gebeurt er bij de dood?

Hoewel mensen, en ook dieren, door een levenskracht of „geest” in leven worden gehouden, zijn we geen geest die in een lichaam van vlees woont (Prediker 3:19; Genesis 7:21, 22). We zijn stoffelijk, uit stof gemaakt (Genesis 2:7; 3:19). Als onze hersenen dood zijn, zijn ook onze gedachten verdwenen. Daarom vertelde Lazarus na zijn opstanding niets over de tijd dat hij dood was, want de doden hebben geen bewustzijn. (Lees Psalm 146:4; Prediker 9:5, 10.)

De doden kunnen dus geen pijn voelen. De leerstelling dat God mensen na de dood pijnigt is een leugen en lastert God. Hij vindt het idee mensen in vuur te pijnigen walgelijk. (Lees Jeremia 32:35.)

3. Kunnen we met de doden praten?

De doden kunnen niet praten (Psalm 115:17). Maar soms praten slechte engelen met mensen en doen dan alsof ze de geest van een dode zijn (2 Petrus 2:4). Jehovah wil niet dat mensen met de doden proberen te praten. (Lees Deuteronomium 18:10, 11.)

4. Wie zullen er weer tot leven komen?

In de toekomstige nieuwe wereld zullen miljoenen doden het leven terugkrijgen. Zelfs sommigen die slechte dingen hebben gedaan omdat ze Jehovah niet kenden, zullen een opstanding krijgen. (Lees Lukas 23:43; Handelingen 24:15.)

De mensen die tot leven worden gebracht, krijgen de kans om de waarheid over God te leren en geloof in Jezus te tonen door hem te gehoorzamen (Openbaring 20:11-13). Degenen die na hun opstanding het goede doen, mogen voor altijd op aarde leven. Maar sommigen blijven slechte dingen doen. Hun opstanding zal „een opstanding des oordeels” blijken te zijn. (Lees Johannes 5:28, 29.)

5. Wat zegt de opstanding ons over Jehovah?

De opstanding is mogelijk omdat God zijn Zoon heeft gestuurd om zijn leven voor ons te geven. De opstanding is dus een bewijs van Jehovah’s liefde en onverdiende goedheid. (Lees Johannes 3:16; Romeinen 6:23.)

Zie voor meer informatie hoofdstuk 6 en 7 van dit boek, Wat leert de bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

[Illustratie op blz. 16]

Adam werd uit stof gemaakt