Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jezus: Waar hij vandaan kwam

Jezus: Waar hij vandaan kwam

„Hij [Pilatus] ging weer het paleis van de stadhouder binnen en zei tot Jezus: ’Waar zijt gij vandaan?’ Jezus gaf hem echter geen antwoord.” — JOHANNES 19:9.

DE Romeinse stadhouder Pontius Pilatus stelde die vraag toen Jezus voor zijn leven terechtstond. * Pilatus wist uit welk deel van Israël Jezus kwam (Lukas 23:6, 7). Hij wist ook dat Jezus absoluut geen gewoon mens was. Vroeg Pilatus zich af of Jezus al eerder geleefd had? Was deze heidense regeerder echt bereid de waarheid te aanvaarden en ernaar te handelen? Hoe het ook zij, Jezus weigerde te antwoorden, en het werd al snel duidelijk dat Pilatus meer in zijn eigen carrière geïnteresseerd was dan in waarheid en recht (Mattheüs 27:11-26).

Gelukkig kunnen degenen die echt willen weten waar Jezus vandaan kwam, daar makkelijk achter komen. De Bijbel is er heel duidelijk over.

Waar hij geboren is

Uit berekeningen blijkt dat Jezus vroeg in de herfst van wat nu het jaar 2 voor onze jaartelling wordt genoemd, onder primitieve omstandigheden ter wereld kwam in Bethlehem, een dorp in Judea. Omdat Caesar Augustus had bevolen dat iedereen zich moest laten inschrijven, waren Jezus’ moeder Maria, die toen hoogzwanger was, en haar man Jozef gedwongen naar Bethlehem te gaan, waar Jozefs voorouders vandaan kwamen. Omdat ze geen slaapplaats konden vinden in het overvolle dorp, moesten ze in een stal slapen, waar Jezus werd geboren en in een voederbak werd gelegd (Lukas 2:1-7).

Eeuwen daarvoor was in een Bijbelprofetie voorzegd waar Jezus geboren zou worden: „Gij, o Bethlehem Efratha *, die te klein zijt om onder de duizenden van Juda gerekend te worden, uit u zal mij voortkomen degene die heerser in Israël zal worden” (Micha 5:2). Bethlehem was blijkbaar te klein om tot de steden van Juda gerekend te worden. Toch zou dit dorpje een uniek voorrecht krijgen. De beloofde Messias, de Christus, zou uit Bethlehem komen (Mattheüs 2:3-6; Johannes 7:40-42).

Waar hij is opgegroeid

Na een kort verblijf in Egypte verhuisden Jozef en Maria naar Nazareth, een stad in de provincie Galilea, bijna honderd kilometer ten noorden van Jeruzalem. Jezus was toen nog geen drie jaar. In die schilderachtige omgeving, waar landbouwers, herders en vissers woonden, groeide Jezus op in een groot gezin, waarschijnlijk onder eenvoudige omstandigheden (Mattheüs 13:55, 56).

 Eeuwen voor die tijd had de Bijbel voorzegd dat de Messias een „Nazarener” zou zijn. De evangelieschrijver Mattheüs zegt dat Jezus met zijn ouders in Nazareth kwam te wonen „opdat vervuld zou worden hetgeen door bemiddeling van de profeten was gesproken: ’Hij zal een Nazarener worden genoemd’” (Mattheüs 2:19-23). In het Hebreeuws schijnt de naam Nazarener verwant te zijn aan het woord „spruit”. Blijkbaar verwees Mattheüs naar de profetie van Jesaja waarin de Messias „een spruit” van Isaï werd genoemd, wat betekende dat de Messias een nakomeling zou zijn van Isaï, de vader van koning David (Jesaja 11:1). Jezus was inderdaad (via David) een nakomeling van Isaï (Mattheüs 1:6, 16; Lukas 3:23, 31, 32).

Waar hij oorspronkelijk vandaan kwam

Volgens de Bijbel begon Jezus’ leven lang voordat hij in die stal in Bethlehem geboren werd. De eerder aangehaalde profetie van Micha zegt verder dat zijn „oorsprong is uit oude tijden, uit de dagen van onbepaalde tijd” (Micha 5:2). Als Gods eerstgeboren Zoon was Jezus een geestelijk schepsel in de hemel voordat hij als mens op aarde geboren werd. Hij zei zelf dat hij uit de hemel was neergedaald (Johannes 6:38; 8:23). Hoe was dat mogelijk?

Met zijn heilige geest bracht Jehovah * door een wonder het leven van zijn hemelse Zoon over naar de baarmoeder van de Joodse maagd Maria, zodat hij als volmaakt mens geboren kon worden. Zo’n wonder is niet moeilijk voor de Almachtige God. Terecht zei de engel die het aan Maria uitlegde: „Bij God zal geen verklaring een onmogelijkheid zijn” (Lukas 1:30-35, 37).

De Bijbel zegt niet alleen waar Jezus vandaan kwam. De vier evangeliën, Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes, vertellen veel over hoe hij leefde.

^ ¶3 Zie voor meer informatie over Jezus’ arrestatie en berechting het artikel „De schandelijkste rechtszaak ooit gevoerd” op blz. 18-22.

^ ¶6 Efratha (of Efrath) is kennelijk een oudere naam voor Bethlehem (Genesis 35:19).

^ ¶10 Volgens de Bijbel is Jehovah de naam van God.